Kosowo nie zostało przyjęte do UNESCO. Sprzeciwiły się temu Serbia i Rosja. Polska wstrzymała się od głosu.
Więcej

Wybory wygrała Konserwatywna Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ), jednak nie zdobyła wystarczającej liczby mandatów, by samodzielnie rządzić. Rządząca dotąd Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji uzyskała kilka mandatów mniej. Kampanie wyborcze wszystkich partii skupiały się na problemie uchodźców. Zwycięska HDZ optowała za przeciwdziałaniem napływowi uchodźców przy użyciu sił zbrojnych i poprzez budowanie ogrodzeń. Wyzwaniem dla nowej władzy będzie również walka z recesją w gospodarce, skutkującą jednym z wyższych w UE wskaźników bezrobocia.

Więcej

Były to pierwsze wolne wybory od 2011 roku, kiedy wojskowa junta przekształciła się w cywilny rząd. Opozycyjna partia Narodowa Liga na rzecz Demokracji (NLD), kierowana przez laureatkę pokojowej nagrody Nobla, Aung San Suu Kyi, wygrała wybory zdobywając większość w parlamencie. Daje to jej możliwość wyboru prezydenta i sformowania rządu. Noblistka nie może zostać jednak prezydentem, ponieważ konstytucja zakazuje pełnienia tej funkcji przez osoby posiadające krewnych z obcym paszportem (jej synowie mają brytyjskie obywatelstwo). Armia zapowiedziała uznanie wyników wyborów.

Więcej

To pierwsza wizyta państwowa przywódcy Kuby Raula Castro w Meksyku i pierwsza takiego typu od czasów pogorszenia się dwustronnych stosunków pomiędzy tymi państwami na początku pierwszej dekady XXI w. Podpisano szereg porozumień dotyczących współpracy bilateralnej w turystyce, rolnictwie, edukacji i sprawach migracyjnych. Uzgodniono również, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowana wizyta przedsiębiorców meksykańskich na Kubie.

Więcej

30 ministrów spraw zagranicznych z Europy oraz 21 z Azji spotkało się na corocznym szczycie ASEM (Asia - Europe Meeting). Spotkanie odbyło się pod hasłem „Wspólne działania na rzecz zrównoważonej i bezpiecznej przyszłości”. Głównymi tematami rozmów były m.in. przyszłoroczne obchody 20. rocznicy ASEM, zmiany klimatyczne, łączność czy zrównoważony rozwój. Polskiej delegacji przewodniczyła wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Kacperczyk.

Więcej

Konferencja Generalna UNESCO, spotykająca się co 2 lata, podejmuje kluczowe decyzje dla organizacji. Tegoroczna sesja zbiegła się z 70-leciem funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych, przez co dużo miejsca poświęcono podsumowaniu jej dotychczasowej działalności. Na sesji zwrócono także uwagę na ważną rolę UNESCO w implementacji agendy rozwojowej 2030, która od 2016 roku będzie zastępować Cele Milenijne.

Więcej

Wzięli w nim udział przywódcy państw Europy Środkowo-Wschodniej, zaproszeni przez prezydenta Rumunii Klausa Iohannisa oraz prezydenta RP Andrzeja Dudę. Głównym tematem było bezpieczeństwo na wschodnich granicach Sojuszu, zagrożone działaniami Rosji. Wiele uwagi poświęcono także przyszłorocznemu szczytowi NATO w Warszawie.  Przyjęta deklaracja składa się z trzech elementów – przyszłoroczny szczyt NATO ma być szczytem decyzyjnym, a nie refleksyjnym; te decyzje będą oznaczać większą obecność wojskową Sojuszu na wschodniej flance, więcej infrastruktury, więcej wspólnych ćwiczeń i współpracy; podkreślono także wagę wspólnej oceny zagrożeń i ich charakteru, szczególnie wobec sytuacji na wschodzie Europy.

Więcej

Podczas spotkania w Rosji państwa Organizacji Narodów Zjednocznych przyjęły 12 rezolucji dotyczących walki z korupcją. W szczególności koncentrowano się na współpracy sfery publicznej z prywatną, ukierunkowanej na zwalczanie zjawiska korupcji w wymiarze globalnym. Byłą to szósta edycja wydarzenia, które jest organizowane co dwa lata.
Więcej

Ministrowie Luis de Guindosa i Jose Manuel Soria odwiedzili pawilon hiszpanski na Havana International Fair (FIHAV), największych targach na Kubie. Podczas wizyty podpisano umowy o krótkoterminowym refinansowaniu zadłużenia Kuby o wartości 201,5 mln EUR, a także szereg umów dotyczących gospodarki i przemysłu.


Więcej

Wybory wygrała, jak oczekiwano, rządząca partia Nowy Azerbejdżan (YAP) prezydenta Ilhama Alijewa. YAP zdobyła większość, uzyskując co najmniej 69 ze 125 mandatów w jednoizbowym azerskim parlamencie. W poprzednim głosowaniu partia zdobyła 71 miejsc. Przedstawiciele partii opozycyjnych zbojkotowali wybory, zabrakło również międzynarodowych obserwatorów

Więcej

PARTNERZY