Marcin Rau, Analityk

Prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym, autor publikacji z zakresu obrotu dziełami sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego. Jego praca magisterska „Kradzież dzieł sztuki w międzynarodowym prawie karnym” zdobyła III nagrodę w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych w 2015 roku. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego Uniwersytetu Łódzkiego. W CSM zajmuje się obsługą prawną oraz koordynacją projektu „Akademia wiedzy o świecie”. Prywatnie pasjonat języka niemieckiego, niderlandzkiego malarstwa, włoskiej kuchni i europejskiej piłki nożnej.