LIST OTWARTY GRUPY ZAGRANICA ws. pomocy humanitarnej dla Ukrainy

Ponad 70 organizacji pozarządowych, w tym Centrum Stosunków Międzynarodowych, zwróciło się do Pana Ministra Spraw Zagranicznych z apelem o pilne podjęcie decyzji o zwiększeniu pomocy humanitarnej kierowanej do Ukrainy.