Konferencja prasowa „Wojna, która zmienia Polskę”

We wtorek, 25 stycznia 2011 r., w Centrum Stosunków Międzynarodowych odbyła się konferencja prasowa pt. „Wojna, która zmienia Polskę. Społeczne skutki interwencji w Afganistanie”. W trakcie konferencji został zaprezentowany projekt prowadzony przez FEPS (Foundation for European Studies) dotyczący monitorowania skutków polskiego udziału w międzynarodowej interwencji w Afganistanie.

Badacze z FEPS przedstawili pierwsze wyniki obserwacji polskich mediów (prasy oraz wiadomości telewizyjnych), jak również rezultaty sondażu wykonanego przez OBOP na zamówienie FEPS, który miał na celu zbadanie opinii na temat udziału polskich żołnierzy w interwencji w Afganistanie. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce, pozwalający na monitorowanie w sposób ciągły informacji na temat interwencji w polskich mediach oraz analizę opinii publicznej.

Pierwsze wyniki programu zwracają uwagę na deficyt informacji dotyczących interwencji w polskim społeczeństwie, a także na znikome zainteresowanie mediów tym tematem. Jeżeli chodzi o opinię publiczną, najbardziej widoczne trendy to niezwykle małe poparcie dla polskiej obecności w Afganistanie oraz rosnący pesymizm dotyczący możliwości wygrania konfliktu przez koalicję państw zachodnich. Komentując wyniki sondażu Bartłomiej Nowak, dyrektor wykonawczego CSM i moderator konferencji, pokreślił, że wyniki sondażu świadczą o fakcie, że większość Polaków doskonale potrafi zidentyfikować powody, dla których wojska polskie uczestniczą w operacji; Prawie 37% badanych uważa, że Polska uczestniczy w misji w Afganistanie, aby wzmocnić swoją pozycję w NATO i Unii Europejskiej. Respondenci zdają sobie również sprawę, że interwencja w Afganistanie jest konsekwencją ataku z 9 września 2001 r. Wyniki badań OBOP pokazują także jasno, że Polacy nie widzą możliwości pozytywnego dla Sojuszu rozwoju sytuacji w Afganistanie oraz jasnej politycznej koncepcji dotyczącej polskiej strategii jednocześnie opowiadając się przeciw obecności polskiego kontyngentu w Afganistanie (ok. 70% respondentów). Bartłomiej Nowak jest zdania, że klasa polityczna wykazała się dużą odpowiedzialnością definiując interwencję w Afganistanie jako jedno z zadań (task) do wykonania dla Sojuszu Atlantyckiego i Polski, jako jednego z członków, a nie jako test dla dalszego istnienia NATO.

Jednym z głównych celów projektu jest udostępnienie w sposób ciągły informacji na temat głównych tendencji w polityce dotyczących interwencji dla mediów oraz szerszej publiczności. Żywa dyskusja, która wywiązała się po zakończeniu prezentacji wskazuje na fakt, że projekt ma szansę wypełnić wywołać debatę na ten temat w polskiej przestrzeni publicznej.

Powiązania:

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,9004847,Polacy_nie_chca__zeby_nasi_zolnierze_byli_w_Afganistanie.html

Menu