Biuletyn migracyjny 17

Imigranci w Grecji w porównaniu z Grekami są trzy razy częściej „nadwykwalifikowani” (overqualified), tj. posiadają zbyt wysokie kwalifikacje w stosunku do zawodów, które wykonują. Z kolei w Hiszpanii, Szwecji, Włoszech i Danii – ponad dwa razy częściej. Krajami, w których nie zaobserwowano, by imigranci różnili się pod tym względem od ludności rdzennej, są jedynie Nowa Zelandia i Słowacja. Wśród zatrudnionych imigrantów od 10 do niemal 30% stanowią „nadwykwalifikowani”.

Biuletyn migracyjny 17

Menu
eskişehir еskort - ankarabugun.org - macbook servis - ecasino.pro