Ta strona korzysta z plików cookie.

Analizy

Analizy

Analiza CSM: „Polityka wizowa Polski a globalne trendy”

Polska polityka wizowa funkcjonuje jako część systemu Schengen. Usiłujemy się adaptować do globalnych wyzwań i dynamiki regionalnej, szczególnie w obliczu kryzysów, takich jak pandemia Covid-19 i wojna w Ukrainie. Elastyczność ta przejawia się w zdolności do dostosowania procedur wizowych w odpowiedzi na zmieniające się wymogi bezpieczeństwa i potrzeby migracyjne. W...

18 listopada 2023
Analizy

Analiza CSM: „Epilog francuskiej interwencji w Mali i Burkina Faso”

Francja była obecna w Mali i Burkina Faso od końca XIX w. Początkowo jako mocarstwo kolonialne, a następnie główny partner polityczny, handlowy i gwarant bezpieczeństwa. Po dekadzie wspierania tych krajów w konfrontacji z grupami zbrojnymi powiązanymi z Al-Kaidą i Państwem Islamskim, w 2022 roku prezydent Emmanuel Macron zdecydował się zakończyć...

27 września 2023
Analizy

Analiza CSM: „Etiopia w BRICS – między Wschodem, Zachodem i Południem”

Obserwowany z uwagą na świecie szczyt BRICS w Johannesburgu (RPA) w dniach 22-24 sierpnia br. zakończył się postanowieniem rozszerzenia organizacji o 6 nowych członków. W styczniu 2024 roku do tej nieformalnej grupy 5 krajów dołączą: Argentyna, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Egipt i Etiopia. BRICS zapewne zmieni nazwę, ale...

24 września 2023
Analizy

Analiza CSM: „Nowy światowy porządek”

Nic nie wskazuje na to, by Niemcy miały ochotę stać się rzecznikiem Zachodu wobec Globalnego Południa. Jednak w oczach wielu są do tej roli najlepiej przygotowane, bo najbardziej wiarygodne. Pojednali się z sąsiadami, nie wzięli udział w wojnie w Iraku, otworzyli się na uchodźców. Mogą być łącznikiem w procesie budowania...

20 sierpnia 2023
Analizy

Analiza CSM: „Irański program jądrowy”

W lipcu 2023 roku minęło osiem lat od podpisania Wspólnego Kompleksowego Planu Działań (JCPOA: Joint Comprehensive Plan of Actions) w sprawie ograniczenia irańskiego programu jądrowego. Wysiłek włożony w jego wynegocjowanie był ogromny. Jego podpisanie było zwieńczeniem żmudnych, dwunastoletnich zabiegów przede wszystkim europejskiej dyplomacji. Chociaż po zmianach na szczytach władzy, zarówno...

31 lipca 2023
Analizy

Analiza CSM: „Uzbekistan po wyborach”

9 lipca w Uzbekistanie odbyły się przedterminowe wybory prezydenckie. Są konsekwencją przyjęcia w 2023 roku zmodyfikowanej konstytucji, potwierdzonej w referendum. Dały urzędującemu prezydentowi możliwość wyzerowania kadencji, stabilizacji władzy i sprawowania jej przez 7 kolejnych lat z prawem ponownego kandydowania. Niewątpliwie jest to najbardziej istotny element obecnego konstytucyjno-wyborczego procesu w Uzbekistanie,...

25 lipca 2023
Analizy

Analiza CSM: „Algieria: między marzeniami o niezależności a wyzwaniami globalizacji”

Główną ideą polityki gospodarczej i zagranicznej Algierii jest zachowanie możliwie jak największego stopnia niezależności od świata zewnętrznego. Ten rodzaj myślenia, będący konsekwencją negatywnej oceny kolonialnej przeszłości umożliwia temu państwu prowadzenie skutecznej polityki zagranicznej, stwarza jednak ograniczenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego. W interesie UE i NATO jest wykorzystywanie wszelkich możliwości zbliżenia z...

29 maja 2023
Analizy

Analiza CSM: „W stronę budowy nowego europejskiego ładu energetycznego”

Szantaż energetyczny Federacji Rosyjskiej z 2021 roku oraz jej agresja na Ukrainę 24 lutego 2022 roku spowodowały wstrząs w całym demokratycznym świecie, w tym przebudzenie wielu europejskich rządów. Działania Rosji wywołały największy kryzys polityczny od czasów II wojny światowej, a jej atak na Ukrainę stał się symbolem wojny wydanej przez...

27 lutego 2023
Analizy

Analiza CSM: „Dywersyfikacja źródeł energii i relacje z arabskimi krajami Zatoki”

Odcinając się od importu rosyjskiej ropy i gazu Polska zmuszona jest pozyskać alternatywnych  dostawców tych surowców w arabskich krajach Zatoki, otwierając jednocześnie nowe możliwości współpracy, w tym inwestycyjnej. Przebudowie kierunków importu w warunkach toczącej się w naszym sąsiedztwie wojny towarzyszą obecne w przestrzeni publicznej głosy podważające wiarygodność nowych dostawców, zasadność...

24 lutego 2023
Analizy

Analiza CSM: „Niemcy-Francja-Polska a przyszłość Unii Europejskiej”

Liczne napięcia, pogłębione przez wojnę Rosji z Ukrainą, kryzys energetyczny, wysoka inflacja czy groźba recesji, wywołują zaniepokojenie przyszłością projektu europejskiego. Tym bardziej, że zgłaszane propozycje mogą prowadzić do utrudniającego dalszy rozwój „rozszczelnienia”, fragmentaryzacji UE. Dla rozpatrzenia proponowanych zmian w UE przyjąć winniśmy dłuższą perspektywę czasową, gdyż rządy się zmieniają, a...

19 lutego 2023
Analizy

Analiza CSM: „Nowa strategia Japonii”

Nowa strategia bezpieczeństwa Japonii stanowi przełom w dotychczasowej polityce obronnej tego kraju, dopuszcza bowiem kontruderzenie na terytorium napastnika. Dokument ten jednak powstał w szczególnym czasie: trwa wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą, wzrosły napięcia w Cieśninie Tajwańskiej, nie widać też końca systemowej rywalizacji Waszyngtonu z Pekinem. Zwiększa się niestabilność a w...

15 lutego 2023
Analizy

Analiza CSM: „Jak Zachód może pomóc Ukrainie”

Znaczenie geopolityczne wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz przystąpienie w dalekiej przyszłości Ukrainy do UE i NATO skłaniają do intensyfikacji, zmodyfikowania i odnowienia obecnego podejścia, strategii i polityki Zachodu. Podczas gdy niektóre istniejące programy mogą zostać wzmocnione i dostosowane, potrzebne są również zupełnie nowe instrumenty. Powinno im towarzyszyć lepsze wyjaśnienie zasadności długoterminowej pomocy...

17 stycznia 2023