SPOTKANIE Z CYKLU ŚWIAT: INSPIRACJE 

Quo Vadis Europo? Debata nad Białą Księgą o przyszłości UE

22 czerwca 2017, godz. 9:00-13:00, Podchorążówka, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (ul. Agrykoli 1) 

Moderator: 
Dr Małgorzata Bonikowska

Goście specjalni:
Hanna Dmochowska, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce


AGENDA: 
 
09:00-09:15 Przywitanie, wprowadzenie
Dr Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych
Hanna Dmochowska, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
 
09:15-09:45 Wykład wprowadzający: prezentacja Białej Księgi i pięciu scenariuszy dotyczących przyszłości UE
Dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
 
09:45-11:15 Pierwsza debata: Konsultacje obywatelskie scenariuszy przyszłości Europy przedstawionych w Białej Księdze
- Jakie jest prawdopodobieństwo realizacji tych scenariuszy?
- Jakich elementów w nich brakuje?
- Który z nich jest najlepszy dla Polski?
- Jak na tym tle można budować relacje Polska-Niemcy?
Moderacja: dr Małgorzata Bonikowska, CSM
 
11:15-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:00 Druga debata: Przyszłość Europy - inne scenariusze
- Jakie jeszcze scenariusze przyszłości UE można zarysować?
- Które obszary działania UE są dziś dla Europejczyków najważniejsze?
- Jak budować komunikację wokół projektu „Unia Europejska”, aby go popierali Europejczycy?
- Jak można zwiększyć partycypację obywateli w budowaniu przyszłości UE?
Moderacja: dr Małgorzata Bonikowska, CSM
Konrad Kiljan, Fundacja Polska Debatuje

13:00 Podsumowanie i pożegnanie
Dr Małgorzata Bonikowska
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Debata będzie prowadzona w języku polskim.

 
Debata odbędzie się w ramach cyklu „Świat: Inspiracje” realizowanego przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Tekst Białej Księgi zawierającej 5 scenariuszy, które przedstawiają możliwy rozwój sytuacji w Unii, dostępny jest tutaj.zzzzzlogotypświat

FORMULARZ REJESTRACYJNY: