Z polskiej perspektywy, Iran jest jednym ze szczególnie obiecujących kierunków rozwoju stosunków ekonomicznych z państwami pozaeuropejskimi. Przyjęcie polsko-irańskiej umowy o współpracy gospodarczej będzie stanowić ważny krok w stronę budowania nowej jakości dwustronnych relacji. Intensyfikacja kontaktów z Iranem otwiera też Polsce nowe szanse na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej - piszą dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM i partner w ośrodku THINKTANK oraz Michał Szczygielski i Andrzej Turkowski, eksperci CSM, w analizie "Iran i Polska. Szansa na nowe otwarcie", opublikowanej w "Dossier Polska - Iran". Analizę oraz dossier przygotowały CSM i ośrodek THINKTANK.

Więcej

W kontekście negocjacji klimatycznych w Paryżu, szczególnie widoczna jest potrzeba poważnego potraktowania zmian zachodzących w tej dziedzinie. Wydaje się oczywiste, że tego rodzaju postulaty, dotyczące strategii realizowanych w perspektywie długookresowej, są podnoszone przez najbardziej zagrożone kraje azjatyckie, m.in. Chiny oraz Indie. Jeśli społeczność międzynarodowa nie podejmie wysiłków na rzecz wdrożenia postanowień z Paryża, zmiany klimatyczne mogą mieć dramatyczny wpływ na rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie ludzi, zasoby wodne oraz sytuację na teranach przybrzeżnych - pisze Dhurjati Mukherjee w komentarzu "Rising temperatures. Climate plans not hopeful".

Więcej

Jakie są najważniejsze trudności w funkcjonowaniu państwa, które powinna przezwyciężyć Polska? Zdaniem twórców raportu "Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej", opracowanego pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera, są to m.in. brak wyobraźni strategicznej, destrukcja sfery publicznej i uciekanie od odpowiedzialności za podejmowanie decyzji. Autorzy publikacji, wśród których znaleźli się Janusz Reiter (Przewodniczący Rady Fundacji CSM) i dr Bartłomiej Nowak (ekspert CSM), przeanalizowali główne sfery aktywności państwa - m.in. politykę społeczną, politykę gospodarczą, stosunki międzynarodowe i ustrój oraz przedstawili swoje rekomendacje dotyczące tych obszarów.

Więcej

Bhutan jest ściśnięty między Indiami a Chinami, to trudna pozycja geopolityczna. Dlatego tak dużą wage ma dla nas wyważone podejście do polityki i rozwoju kraju. Stawiamy na cztery filary naszej odmiany PKB, czyli indeksu szczęścia (Gross National Happiness): rozwój gospodarczo-społeczny, ochronę i promocję kultury, ochronę środowiska oraz dobre rządzenie – powiedział Passang Dorji, koordynator ds. Polski w Komisji Planowania Bhutanu podczas spotkania z Prezesem CSM dr Małgorzatą Bonikowską w Warszawie. Wizyta bhutańskiego gościa w Polsce ma na celu zacieśnienie relacji miedzy oboma krajami oraz zwiększenie wiedzy rządu Bhutanu o polskich doświadczeniach transformacyjnych.

Więcej

Niewielkie postępy w kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego w Rosji są skutkiem m.in. podziału na organizacje pozarządowe popierane przez władze i podmioty prozachodnie, z którymi Kreml stara się walczyć. Poprzez promocję działań koncesjonowanych organizacji, rosyjscy przywódcy uzasadniają swoje pozorne zaangażowanie na rzecz pluralizmu politycznego. Jednocześnie zacieśniają kontrolę nad niepokornymi instytucjami, obawiając się wzrostu ich popularności w mediach społecznościowych - powiedziała Maria Czertok, dyrektor Charities Aid Foundation Russia, podczas 6. Zgromadzenia Ogólnego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska - Rosja w Budapeszcie.

Więcej

Wkrótce, już w przyszłym roku będziemy budowali agencję rozwoju eksportu z prawdziwego zdarzenia. Ta inicjatywa ma wspierać naszych eksporterów, a także ekspansję kapitału polskiego za granicą, po to, żeby dawać szansę na rozwój – zapowiedział podczas konferencji "Wspólnota Gospodarcza Państw ASEAN i jej wspólny rynek - szanse dla Polski i innych państw Unii Europejskiej" Wicepremier i Minister Rozwoju RP Mateusz Morawiecki. Debata w Warszawie została zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju RP, Komitet Wspólnoty ASEAN w Warszawie, Krajową Izbę Gospodarczą, CSM, ośrodek THINKTANK oraz pięć ambasad krajów członkowskich ASEAN.

Więcej

Na południowo-wschodnim krańcu Azji rośnie silna wspólnota gospodarcza. 1 stycznia 2016 r. członkowie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) utworzą podstawy Wspólnego Rynku liczącego ponad 630 mln konsumentów. Cały proces potrwa jeszcze dekady, ale warto pamiętać, że w dziesięciu krajach ASEAN mieszka dziś co jedenasty mieszkaniec globu, a ich gospodarka w ostatniej dekadzie rozwijała się w tempie 13,5 procent rocznie. Z podobną powierzchnią, co Unia Europejska i o 20 procent większą liczbą ludności, Wspólnota Gospodarcza ASEAN stanie się jednym z największych rynków świata - piszą eksperci CSM w analizie "ASEAN buduje wspólny rynek".

Więcej

PARTNERZY