TTIP nie wprowadzi systematycznej harmonizacji przepisów i standardów w Europie i USA, nie obniży standardów bezpieczeństwa w UE oraz nie zmieni podziału kompetencji instytucji UE i państw członkowskich - podkreśliła Jolana Mungengova z gabinetu Cecilii Malmström, unijnej komisarz ds. handlu, podczas spotkania z uczestnikami wizyty studyjnej na temat porozumienia TTIP, zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. W programie wydarzenia znalazły się także spotkania m.in. z Christopherem Dashwoodem z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS) i Lucio Vinhas de Souzą z European Political Strategy Centre, think tanku Komisji Europejskiej.

Więcej

18 listopada królestwo Maroko obchodziło święto narodowe. Przez prawie 60 lat niepodległości państwo to przeszło długą i burzliwą drogę od absolutyzmu do monarchii konstytucyjnej, którą wprowadzono w 2011 roku, oraz restrukturyzacji i wzmocnienia efektywności administracji. Dziś, kiedy sytuacja międzynarodowa jest bardzo niestabilna, Maroko kontynuuje plan industrializacji i poszerza mocno inwestycje publiczne, co przyczynia się do rozwoju gospodarki i stabilizacji politycznej w państwie - pisze dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w komentarzu "Le Maroc: de grands investissements publics confortent le développement la stabilité et la régionalisation".

Więcej

Ataki terrorystyczne w Paryżu uzmysłowiły Europejczykom skalę wyzwań i zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa, z którymi musimy się mierzyć. Przewyciężenie tych trudności wymaga solidarnej postawy wszystkich członków NATO i UE. Problemy Starego Kontynentu mają również charakter ekonomiczny, ale w tym względzie Polska i Łotwa pozytywnie się wyróżniają, ponieważ oba kraje notują od kilku lat stabilny wzrost gospodarczy. Warto też zauważyć, że systematycznie zwiększa się zainteresowanie łotewskich przedsiębiorców inwestycjami na polskim rynku - powiedział Ilgvars Kļava, Ambsador Republiki Łotewskiej w Polsce, podczas obchodów Dnia Niepodległości tego państwa w Warszawie.

Więcej

Problemy w uzgadnianiu i realizacji wspólnych zamierzeń (z wyjątkiem bezpieczeństwa energetycznego) na forum Grupy Wyszehradzkiej wynikają z odmiennych priorytetów, braku zaufania i wąskich interesów sektorowych. Jest to źródło słabości, zwłaszcza w świetle licznych groźnych kryzysów w Europie, takich jak agresywna polityka Rosji oraz napływ uchodźców. W tych sprawach V4 nie mówi wspólnym głosem, co osłabia pozycję państw naszego regionu w Brukseli - ocenił Eugeniusz Smolar, ekspert CSM, podczas debaty "Grupa Bałtycka. Nowa wspólnota interesów w odpowiedzi na kryzys współpracy wyszehradzkiej?", zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych.

Więcej

Polska była jedynym krajem w Europie, w którym toczyła się poważna dyskusja o zjednoczeniu Niemiec. Dla Polski status Niemiec na kontynencie miał fundamentalne znaczenie, ponieważ chodziło o to, żeby Niemcy nie były wyizolowane, a Polska nie znalazła się pomiędzy takimi Niemcami i Rosją. Uniknąć tego można było tylko w sytuacji, w której Niemcy stałyby się częścią świata zachodniego, a Polska mogła do tego świata w przyszłości przystąpić - powiedział Janusz Reiter, Przewodniczący Rady Fundacji CSM, podczas debaty "Okoliczności zjednoczenia Niemiec - rola Polski", zorganizowanej przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec w Polsce i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie.

Więcej

Osiągnięcie porozumienia nuklearnego z Iranem i znoszenie sankcji wobec tego kraju otwierają nowy rozdział w relacjach Zachodu z Teheranem. Impulsem do zacieśniania kontaktów mogą też być wspólne interesy, takie jak powstrzymywanie zagrożeń napływających z Bliskiego Wschodu. Dla Iranu jest to jeden z priorytetów polityki zagranicznej, ponieważ państwo otaczają dotknięte konfliktami Syria i Irak oraz niestabilne wewnętrznie Pakistan i Afganistan. Z punktu widzenia Europy, pogłębiona współpraca z Teheranem mogłaby zaś pomóc rozwiązać kryzys migracyjny - powiedziała Ellie Geranmayeh (European Council on Foreign Relations) podczas seminarium "Iran po zniesieniu sankcji: szanse i ryzyka dla Polski i UE".

Więcej

Stolica Chin została pierwszym w historii międzynarodowego sportu miastem, które ugości zawodników specjalizujących się w dyscyplinach letnich i zimowych. Pomimo że przyznanie Pekinowi prawa organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku wywołuje na Zachodzie wiele wątpliwości, powoli godzimy się z faktem, iż o nadchodzącym "wieku Azji" można mówić też w sporcie. Tym bardziej, że według wskaźników największy kontynent świata ma także stosowne do swoich rozmiarów możliwości ekonomiczne. Czy jednak nie za szybko europejskie myślenie zostało zdominowane przez azjatyckie "sny o potędze"? - pisze Rafał Tomański w komentarzu "Chleba czy igrzysk - wiek Azji?".

Więcej

PARTNERZY