Center for International Relations presents its new report entitled Polish Agriculture in the EU. Center for International Relations acknowledges with pleasure that the report is written thanks to cooperation with the German Marshall Fund of the United States.

Więcej

Centrum Stosunków Międzynarodowych przedstawia swój nowy raport: "Polish Agriculture in the EU". Z przyjemnością informujemy, że raport został napisany dzięki współpracy z German Marshall Fund of the United States.

Więcej

Ukazała się książka pt. „Jak rozmawiać z Niemcami. O trudnościach dialogu polsko-niemieckiego i jego europejskim wyzwaniu” autorstwa dr Kazimierza Wóycickiego i dr Waldemara Czachura.

Więcej

"Pierwsze półrocze 2007 roku przyniosło wiele istotnych wydarzeń i decyzji w polskiej polityce europejskiej i w stosunkach bilateralnych, tak z punktu widzenia wewnętrznych spraw Wspólnoty jak i stosunków zewnętrznych, zwłaszcza z Rosją. Podjęte w tych kwestiach decyzje mogą mieć długofalowe skutki dla międzynarodowej pozycji Polski, zwłaszcza w polityce wschodniej. Niniejsza analiza poświęcona jest działaniom polskich władz wykonawczych (rządu i prezydenta) w tym okresie w obszarze polityki europejskiej i wobec Wschodu, deklarowanym i widocznym motywom tych działań i ich skutkom, tak obecnym jak i długofalowym" - pisze w nim Podolski, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Więcej

 Do 31 października 2009 roku można składać podanie o uczestnictwo w kolegium im. Carla Friedricha Goerdelera dla młodych kadr kierowniczych z Europy Środkowej.

Więcej

Center for International Relations organized on July 2, 2009 the expert seminar with Karen Koning Abuzayd, Commisisoner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) titled: "UNRWA and Palestine Refugees in the Near East: Challenges and Opportunities".

Więcej

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski powołał Zespół do Spraw Migracji Powrotnych i Imigracji. Z przyjemnością informujemy, że jego przewodniczącą została ekspert CSM prof. Krystyna Iglicka.

Więcej

PARTNERZY