Jeżeli chodzi o wpływ Rosji i wrażliwość na miękkie narzędzia wpływu Kremla, Polska jest przypadkiem wyjątkowym pośród krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Pomimo przeszłości kraju satelickiego w czasach socjalizmu, tak samo jak pozostałe kraje V4, Polska ma wyjątkowo negatywne i traumatyczne doświadczenia związane z Rosją, które jednoczą polską klasę polityczną i ograniczają powstawanie zależności od Rosji - piszą eksperci w publikacji „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Wpływ Kremla w krajach Grupy Wyszehradzkiej“ (United We Stand, Divided We Fall: The Kremlin’s Leverage in the Visegrad Countries). 

Więcej

5 grudnia na Akademii Sztuki Wojennej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się konferencja Poland and the Brexit Negotiations Challange to the EU and NATO 2017. Celem konferencji naukowej była wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze zapewniania bezpieczeństwa europejskiego oraz euroatlantyckiego oraz wskazanie prognozowanych kierunków zmian w Europie w kontekście decyzji Wielkiej Brytanii o opuszczeniu struktur Unii Europejskiej. Wśród panelistów znalazła się dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM. Spotkanie moderował Michał Baranowski, dyrektor warszawskiego biura German Marshall Fund. W konferencji uczestniczyli również ambasadorowie i attaché obrony zaproszonych państw.

Więcej

Kiedy w 1997 roku Wielka Brytania po ponad stu latach oddawała Chinom Hongkong, wyrażano wiele obaw o losy takiej wolnorynkowej enklawy w komunistycznym państwie. Dziś, z perspektywy dwóch dekad widać, że miasto próbuje się wpisać w nową rzeczywistość poprzez wykorzystanie przewag konkurencyjnych, stwarzanych przez zachowanie odrębności podatkowej, finansowej i prawnej. W obsłudze międzynarodowego biznesu pomaga także dwujęzyczność mieszkańców wyspy (chiński, angielski), zachodnie standardy i wieloletnie doświadczenie. Jednak z upływem lat chińskie miasta kontynentu coraz bardziej zaczynają przypominać Hongkong - piszą dr Małgorzata Bonikowska i dr Bruno Surdel w analizie Hongkong i Chiny.

Więcej

PARTNERZY