Położenie geograficzne Polski sprawia, że kraj plasuje się jako jedna z kluczowych europejskich gospodarek na trasie współczesnego Jedwabnego Szlaku na drodze do Azji. Ponadto, dzięki ostatnim przyjaznym dla biznesu propozycjom i proaktywnemu podejściu do promowania rozwoju innowacji i technologii, które określone zostały w przemówieniu szefa rządu, polskie firmy mogą czerpać jeszcze więcej ze współpracy z Hongkongiem - mówiła Betty Ho, dyrektor Biura Gospodarczo-Handlowego Hongkongu w Berlinie (HKETO, Berlin), która była jedną z prelegentek panelu Rola Polski w projekcie Jednego Pasa i Jednego Szlaku. Znaczenie Hongkongu jako gospodarczej bramy do Chin”, zorganizowanego przez CSM, THINKTANK oraz HKETO Berlin w ramach tegorocznego Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi.

Więcej

Polska jest zainteresowana zacieśnieniem relacji nie tylko na poziomie politycznym, ale również gospodarczym, turystycznym i kulturalno-naukowym. Zależy nam na zdynamizowaniu kontaktów i poszerzeniu współpracy, również o nowe dziedziny - mówiła podczas polsko-marokańskich konsultacji politycznych Joanna Wronecka, wiceminister spraw zagranicznych RP odpowiedzialna za Afrykę i pomoc rozwojową. Ze strony Maroka uczestniczyła w nich Mounia Boucetta, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej.  Polsko-marokańskie konsultacje polityczne odbywają się regularnie w Warszawie i w Rabacie (ostatnie miały miejsce w marcu 2016 roku). Na kończącej rozmowy kolacji Centrum Stosunków Międzynarodowych reprezentowała dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM.

Więcej

Zyski z handlu transatlantyckiego nie mogą trafiać do wąskiego grona osób, lecz całego społeczeństwa. Handel nie może ograniczać demokracji – mówił Daniel Costello, ambasador Kanady przy Unii Europejskiej w czasie sesji plenarnej Punkt zwrotny. Jak zmienią się transatlantyckie relacje gospodarcze?zorganizowanej przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i Citi Handlowy, w ramach tegorocznego EFNI (Europejskie Forum Nowych Idei). CSM jako partner merytoryczny wydarzenia, zorganizowało łącznie dziewięć spotkań, w tym sesję plenarną Przyszłość Europy. Debata prezydentów i premierów, w której udział wzięli Carl Bildt, Jerzy Buzek, Dacian Ciolos, Atifete Jahjaga, Aleksander Kwaśniewski, Yves Leterme i Iveta Radicova oraz sesję panelową Fejsokracja: wpływ mediów społecznościowych i fake newsów na demokrację, politykę i społeczeństwow której uczestniczyli eksperci z Turcji, Litwy, Ukrainy i Indii. 

Więcej

PARTNERZY