Zbigniew Popowski, Ekspert

Specjalizacja: rynki finansowe, ekspansja zagraniczna firm

Ekspert CSM, specjalista z zakresu zabezpieczania i finansowania handlu międzynarodowego z 20-letnią praktyką w bankowości i finansach. Od ponad 10 lat trener i konsultant znanych krajowych firm szkoleniowych w zakresie projektów związanych z finansami przedsiębiorstw oraz usługami bankowymi dla klientów instytucjonalnych. Obecnie kieruje firmą doradczą specjalizującą się we wprowadzaniu przedsiębiorstw na rynki trudne. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie handlu zagranicznego, zarządzania ryzykiem walutowym oraz ryzykiem inwestycji. Pracował na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w takich instytucjach jak: HSBC, Ernst & Young , BNP Paribas, Fortis Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Citibank.