Prof. Maciej Nowicki, Ekspert

Specjalizacja: polityka klimatyczna

Profesor nauk technicznych, ekolog, działacz społeczny. Pełnił funkcje wiceministra ochrony środowiska (1989-91), ministra ochrony środowiska (1991) oraz ministra środowiska (2007-10). Sprawował funkcje wiceprzewodniczącego Komisji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju i doradcy Sekretarza Generalnego OECD. Reprezentował Polskę w Komisji Europejskiej. Autor ok. 190 publikacji z dziedziny ochrony środowiska. Laureat nagrody „Der Deutsche Umweltpreis” (tzw. „ekologicznego Nobla”).