This website uses cookies.

Artificial intelligence in the public and private sectors in Poland and Czech Republic

20 February 2021
Others

The report was prepared within the framework of the public task “Polish-Czech Forum for the rapprochement of societies, deeper cooperation and good neighbourhood 2020”, supported by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

The analysis of the use of artificial intelligence in the public and private sectors in the Czech Republic was developed by Aspen Institute Central Europe in Prague and is a teamwork of the following experts: Daria Hvizdalova (partner), Mainware / JHV ENGINEERING (private sector) and Martin Fatun, Technology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic (public sector).

The second part, regarding Poland, was prepared by the Center for International Relations and edited by Zbigniew Gajewski, Partner at THINKTANK, and his collaborators Yevheniia Sarhina and Olga Jóźwiak from the CIR. The third part was written in collaboration between the two teams.

Autorzy analizują w raporcie rangę tematyki SI w politykach obu państw, mechanizmy finansowania technologii SI, stopień ich wykorzystania w reformie procesu podejmowania decyzji przez administrację państwową, stan edukacji i badań oraz zaawansowanie środowisk akademickich zajmujących się SI, a także jej wpływ na rynek pracy w Polsce i Czechach. Przytaczają ponadto przykłady zastosowań SI w obu sektorach oraz najciekawsze inicjatywy wykorzystujące SI do walki z pandemią Covid-19.

THE REPORT IS AVAILABLE HERE