Prof. Andrzej Kraszewski, Ekspert

Profesor Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie wpływu przedsięwzięć infrastrukturalnych na środowisko.  Minister środowiska w latach 2010-2011, a wcześniej m. in. wiceprzewodniczący Konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ ds. ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.  Jest autorem wielu prac naukowych, głównie z zakresu oddziaływania zanieczyszczeń środowiska na ekosystemy i na zdrowie człowieka oraz twórcą modeli matematycznych, używanych do zarządzania ochroną środowiska wodnego.