Nicola Matzigkeit, Współpracownik

Studiowała na kierunkach stosunki międzynarodowe, prawa człowieka i zarządzanie europejskie (European Governance) na uczelniach w Szwecji, Australii, Czechach i Holandii. Przebywała również na stażu w oddziale Fundacji Konrada Adenauera w Ułan Bator (Mongolia). Nicola Matzigkeit zajmuje się m.in. zagadnieniami wpływu zmian klimatycznych na sytuację praw człowieka na świecie oraz promocji demokracji przez UE w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Jej ojczystym językiem jest niemiecki, posługuje się także biegle językami angielskim i francuskim. W 2016 r. odbyła staż badawczy w CSM.