Komentarze

„UN Security Council reform” – komentarz CSM

Istnienie Organizacji Narodów Zjednoczonych – kluczowej instytucji w globalnej polityce, która przetrwała zarówno okres zimnej wojny, jak też późniejsze lata – jest unikalnym fenomenem w skali świata, łączącym realną siłę…

„Rising temperatures. Climate plans not hopeful” – komentarz CSM

W kontekście negocjacji klimatycznych w Paryżu, szczególnie widoczna jest potrzeba poważnego potraktowania zmian zachodzących w tej dziedzinie. Wydaje się oczywiste, że tego rodzaju postulaty, dotyczące strategii realizowanych w perspektywie długookresowej,…

„Escaping the middle income trap” – komentarz CSM

Niewielu państwom udaje się uniknąć pułapki średniego dochodu. Po blisku stu latach wojen, okupacji i odzyskaniu pełnej suwerenności, gospodarka Polski pozostaje w takiej samej relacji do gospodarki Niemiec, jak w…

„Chleba czy igrzysk – wiek Azji?” – komentarz CSM

Stolica Chin została pierwszym w historii międzynarodowego sportu miastem, które ugości zawodników specjalizujących się w dyscyplinach letnich i zimowych. Pomimo że przyznanie Pekinowi prawa organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku wywołuje na Zachodzie wiele…

„Iran: nowe otwarcie w relacjach z Zachodem” – komentarz CSM

Podpisanie porozumienia atomowego z Iranem otwiera ogromne perspektywy współpracy ekonomicznej z drugą największą gospodarką Bliskiego Wschodu. Dotyczy to również firm z Polski, lecz wykorzystanie rysujących się szans wymaga szybkich działań. Obecny poziom obrotów handlowych z…

Partnerstwo Wschodnie – komentarz CSM

Konflikt na Ukrainie zmusza Polskę do pogłębionej analizy priorytetów w polityce wschodniej – piszą dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM i Michał Szczygielski, analityk CSM. Zainicjowane przez Warszawę w 2009 r. Partnerstwo…

Zachód i Rosja na kursie kolizyjnym – komentarz CSM

Wydarzenia ostatnich miesięcy za naszą wschodnią granicą diametralnie zmieniają naturę stosunków Rosji z Zachodem – pisze Andrzej Turkowski, analityk CSM. Kryzys wokół geopolitycznej przyszłości Ukrainy oznacza, że Unia Europejska i…