Dr Katarzyna Gmaj, Ekspert

Doktor nauk humanistycznych, socjolog (Uniwersytet Warszawski, 2011), magister kulturoznawstwa (Uniwersytet Warszawski, 1999). Od 2001 współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Główne zainteresowania: migracje, mniejszości narodowe i etniczne.