Gabriela Urbanová, Współpracownik

Absolwentka Uniwersytetu w Malmö (Szwecja), gdzie uzyskała dwa tytuły licencjata – w dziedzinie stosunków międzynarodowych i praw człowieka. Aktualnie studentka studiów magisterskich (European Governance) na Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Czechy) i na Uniwersytecie w Utrechcie (Holandia). Gabriela Urbanová zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi ze stosunkami politycznymi w Zachodniej Europie i na Bliskim Wschodzie, a także terroryzmem i bezpieczeństwem międzynarodowym. W 2016 r. odbyła staż badawczy w CSM.