Dr Marta M. Golonka, Ekspert

Doktor i magister kierunku międzynarodowej ekonomii politycznej i stosunków międzynarodowych na London School of Economics, specjalizuje się w ekonomii międzynarodowej, rozwoju, transformacji, regulacji i dyplomacji gospodarczej. Wcześniej wykładała na LSE i pracowała w mediach w Londynie. Konsultant w dziedzinie polityki polskich ministerstw, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie spraw europejskich, pracowała w Komisji Europejskiej w Brukseli, dla Parlamentu Europejskiego i sektora prywatnego. Na Uniwersytecie Jagiellońskim i innych uczelniach prowadzi wykłady na różne tematy i koordynuje programy akademickie w dziedzinie polityki publicznej i ekonomii. Organizuje obecnie dotację i konferencję sponsorowane przez Fundusz Wyszehradzki na temat pułapki średniego dochodu. W Centrum Stosunków Międzynarodowych stworzyła analityczną podstawę dla nowych porównawczych prac gospodarczych w Europie Środkowej. W trakcie opublikowała kilka strategicznych prac, jak Chińskie Inwestycje i Etyka Biznesu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Ukończyła studia licencjackie z rusycystycki i nauk o Europie Wschodniej na University of Texas, a w wolnym czasie uczy jogi.