Dr Krzysztof Łokucijewski, Ekspert

Specjalizacja: Wielka Brytania i commonwealth

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ekspert CSM. Wcześniej związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Był stypendystą Fundacji Sorosa na Uniwersytecie Oksfordzkim i Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Yale. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną dotyczącą problematyki dewolucji (reformy ustroju terytorialnego) w Wielkiej Brytanii. Prowadzi badania m.in. w zakresie teorii państwa i prawa oraz ustroju samorządu terytorialnego.