Dr hab. Kazimierz Wóycicki, Ekspert

Dr Kazimierz Wóycicki, ur.1949 w Warszawie, studia filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praca w miesięczniku „Więź” jako współpracownik Tadeusza Mazowieckiego (1974-1980). Więziony w stanie wojennym. W latach 1985-86 studia politologiczne i historyczne na Uniwersytecie Fryburskim jako stypendysta Fundacji Adenauera. Dziennikarz BBC (1986-1987), liczne kontakty z niemiecką opozycją demokratyczną w latach 70-tych i 80-tych, redaktor naczelny dziennika „Życie Warszawy” (1990-1993),  dyrektor Instytutu Polskiego w Düsseldorfie (1996-1999) i Lipsku (2000-2004), dyrektor oddziału szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (2004-2008) obecnie koordynator programu obchodów rocznicowych  2009 i doradca ministra w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.  Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Współinicjator „grupy Kopernika” – polsko-niemieckiego kręgu dyskusyjnego.

Kurator wystaw: Bramy Wolności (Berlin, Frankfurt, Lipsk, Wiedeń), Expelled (Parlament Europejski, Rennes), Golgota Wschodu (Sejm RP, Białystok)

Publikacje m.in.: „Czy bać się Niemców?”, Warszawa 1990, „Spór Walser-Bubis“, Warszawa 1999. „Deutschland-Polen-Osteuropa. Deutsche und polnische Vorüberlegungen zu einer gemeinsamen Ostpolitik der erweiterten Europäischen Union. Hg. Von Dieter Bingen und Kazimierz Wóycicki, Wiesbaden 2002. „Niemiecki rachunek sumienia”. Wrocław 2003, „Holocaust w niemieckiej i polskiej świadomości” w: „Polacy i Niemcy. Historia-kultura-polityka” Poznań 2003. „Die Destruktion des dialogs. Zur innenpolitischen Instrumentalisierung negativer Fremdbilder und Feindbilder” Hg. Von Dieter Bingen, Peter Oliver Loew und Kazimierz Wóycicki, Wiesbaden 2007, „Jak rozmawiać z Niemcami? O trudnościach polsko-niemieckiego dialogu i jego europejskim wyzwaniu”, 2009.
Liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Krzyż Zasługi Republiki Federalnej Niemiec na Wstędze, Doroczna Nagroda Uniwersytetu Viadrina 2007.