Ta strona korzysta z plików cookie.

„Biuletyn Europy Środkowej i Wschodniej”

3 września 2012
Wydarzenia

Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundacja Konrada Adenauera wydają e-biuletyn poświęcony problematyce stosunków gospodarczych w Europie Środkowej i Wschodniej. Partnerem Biuletynu jest CEED Institute.

Kryzys ekonomiczny pokazał, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej posiadają zdolność zarządzania ryzykiem transformacyjnym i rozwiązywania problemów. Wspólne stanowisko, które kraje te wyrażały w wielu kwestiach na forum Unii Europejskiej pozwoliły temu regionowi zaprezentować się jako równoprawny partner w wypracowywaniu recept na obecny kryzys i kształtowaniu przyszłości całej Europy.

Pismo ukazuje się miesięcznie po polsku i angielsku w wersji elektronicznej: