Agnieszka Ostrowska, Dyrektor Programowa

Specjalizacja: zwalczanie dezinformacji

Absolwentka anglistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych studiów europejskich na uniwersytecie w Sussex (dyplom z wyróżnieniem). W latach 1995-2008 dziennikarka Telewizji Polskiej, specjalizująca się w tematyce społecznej i międzynarodowej. Zrealizowała m.in. kilkadziesiąt reportaży w „Ekspresie reporterów”, film dokumentalny w Rep. Demokratycznej Kongo o misji UNICEF i obozach uchodźców w regionach objętych konfliktem przy granicy z Rwandą. Od lat robi programy o integracji europejskiej i UE. Zakończony w 2008 r. 48-odcinkowy cykl jej autorstwa „Z Europą na ty” (TVP1) był jednym z największych telewizyjnych projektów realizowanych ze środków europejskich (prawie 1,5 mln zł dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Wcześniej zrealizowała m.in. cykle „Europa XXL” (2005,2006) „Pejzaż z Europą w tle” (2003, 2005, 2006) i „Pocztówki ze środka Europy” (2002). W latach 2001-2003 pracowała jako ekspert ds. publikacji w programie Informacji i Komunikacji Komisji Europejskiej w Polsce. Przedtem była m.in. redaktorem naczelnym miesięcznika „Integracja” wydawanego przez Centrum Informacji Europejskiej UKIE.