Kongres będzie interdyscyplinarnym spotkaniem polskich ekspertów pracujących w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także powiązanych z nimi ośrodkach analitycznych, uczelniach oraz podmiotach sektora prywatnego. Spotkanie ma umożliwić ekspertom rozpoczęcie Podczas spotkania zainaugurowana zostanie platforma zrzeszającej ekspertów i liderów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Na kongresie odbędzie się również prezentacja instytucji, organizacji i firm pt. „Globalna kawiarnia KPEM”. Centrum Stosunków Międzynarodowych jest partnerem strategicznym Kongresu.

 Więcej informacji o wydarzeniu tutaj