Już po raz piętnasty Polski Instytut Spraw Międzynarodowych organizuje Forum Polityki Zagranicznej, które odbędzie się 9 listopada br. w Zamku Królewskim w Warszawie. Forum Polityki Zagranicznej, tradycyjnie organizowane przez PISM, to coroczna debata publiczna o polskiej polityce zagranicznej z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu, korpusu dyplomatycznego, środowisk eksperckich i mediów. W tym roku chcemy się skupić na problematyce wzmacniania pozycji Polski w kontekście zmian zachodzących we współczesnym świecie.

Program wydarzenia dostępny jest tutaj.
Rejestracja dostępna jest tutaj.