W dniach 7-8 grudnia odbędzie się kolejna już odsłona konferencji naukowej pt. Forum Geopolityczne. W tym roku Forum będzie odbywać się pod hasłem Współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa. Konferencja organizowana jest przez Katedrę Geopolityki Instytutu Studiów Strategicznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Problematyka konferencji w tym roku będzie silnie zorientowana na kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego. Jej głównym założeniem jest uchwycenie pól, w których geopolityka bezpośrednio łączy się z naukami o bezpieczeństwie. Podobnie jak w ubiegłej edycji konferencja ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje swym zagadnieniem dziedziny humanistyczne, społeczne, prawne jak również fizyczne czy biologiczne.

Więcej informacji o wydarzeniu tutaj.