Celem VII Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych jest podjęcie tematyki roli studiów regionalnych (area studies) w nauce o stosunkach międzynarodowych. Konwencja stawia sobie za zadanie interdyscyplinarną analizę (charakterystyczną dla area studies) regionalizmu i systemów regionalnych w stosunkach międzynarodowych. Wykład wprowadzający wygłosi prof. G. John Ikenberry. Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych. 

 

Więcej informacji tutaj