Unia Europejska nieustannie zmienia się i przekształca, a przez to zaskakuje obserwatorów i badaczy. Z tych powodów nie można jej analizować statycznie, ale również niełatwo podejmować analizy dynamiczne. Podobnie zmienia się rola państwa w Unii Europejskiej, gdyż zmiany w UE nie pozostają bez wpływu na jej państwa członkowskie. Po referendum deakcesyjnym w Wielkiej Brytanii redefinicji wymaga nie tylko Unia Europejska, ale zredefiniować należy także pozycję państwa członkowskiego w tej jakże nietypowej organizacji międzynarodowej o cechach ponadnarodowych, międzyrządowych i transnarodowych. Między innymi te kwestie, ale także wiele innych zagadnień zostaną poruszone podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki, który odbędzie się w dniach 26-28 września 2017 r. w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tematem przewodnim, wokół którego będą toczyć się obrady jest „Państwo w Unii Europejskiej”. Poprzez swoją misję oraz zasięg Kongres wpisuje się w obchody 60-lecia Traktatów Rzymskich. 

kongres europeistyki szczecin