Zapraszamy na świąteczne spotkanie z cyklu "Świat: Inspiracje": Globalizacja: schyłek czy nowy etap? Jak się odnaleźć w światowym nieładzie?. W tym roku gościem specjalnym będzie prof. Krzysztof Obłój - specjalista z zakresu zarządzania strategicznego i międzynarodowego, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz renomowanych zagranicznych szkół biznesu. Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z THINKTANK, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Invest Incaso S.A.. 

Więcej

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie rozpoczyna od 2018 roku kurs pt. Akademia Kadr Europejskich. Jest on skierowany do osób zainteresowanych pracą w instytucjach europejskich, a także do potencjalnych lobbystów oraz ekspertów narodowych, oddelegowanych przez polskie instytucje do pracy w Brukseli i Luksemburgu. Program został przygotowany w taki sposób, aby podczas wykładów prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyczną SGH oraz przez praktyków pracujących w instytucjach europejskich i organizacjach lobbystycznych działających w Brukseli, słuchacze mieli możliwość zapoznania się z najbardziej aktualną problematyką europejską, ścieżkami kariery w instytucjach europejskich i procedurami naboru. Otrzymają także praktyczną wiedzę na temat efektywnego przygotowania się do egzaminów EPSO (Europejski Urząd Doboru Kadr).

Więcej

Żyjemy w świecie, który potrzebuje autorytetów, a jednocześnie je kwestionuje. Autorytetom ufamy, przywódcom nie zawsze. Rośnie jednak popyt na liderów, a spada na autorytety. W trudnych warunkach, kiedy umiejętności przywódcze poddawane są ciągłej presji, warto stawiać na ludzi mających jednocześnie kompetencje lidera i autorytetu. O nowym modelu zarządzania i przywództwa w czasach zmian opowie podczas wykładu w Strefie Zarządzania dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Więcej

Ambasada Izraela w Polsce ogłasza konkurs na technologiczny startup w ramach międzynarodowego projektu Start Jerusalem Competition 2017. Konkurs będzie podzielony na dwie części: pierwsza część jest skierowana specjalnie do startupów założonych przez kobiety. Do drugiej części zapraszamy wszystkie startupy. 10 finalistów konkursu spotka się w październiku w Warszawie. Nagrodą Główną jest 5-dniowa wizyta studyjna w Jerozolimie - jednym z wiodących ekosystemów innowacji technologicznych na świecie. Zapraszamy wszystkich do udziału w warsztatach innowacyjności na przykładzie izraelskich wzorców, organizowanych w ramach konkursu. Partnerami projektu są Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Wysokie Obcasy, wyborcza.pl i Mindspace.

Więcej

Innovation in Politics Awards to inicjatywa, dzięki której przyznawane są nagrody dla twórczych i odważnych polityków europejskich. O przyznaniu nagród decyduje również jury złożone z 1000 Europejczyków. Wszyscy finaliści, wraz ze swoim otoczeniem politycznym, jurorzy, partnerzy, dziennikarze, goście specjalni oraz przedstawiciele opinii publicznej spotkają się na pierwszej uroczystej ceremonii wręczenia nagród w Wiedniu, 6 grudnia 2017. Nagrody dla Innowacji w Polityce będą przyznawane w dziewięciu kategoriach : Jakość życia, Wolność, Dobrobyt, Miejsce pracy, Ekologia, Społeczeństwo, Demokracja, Prawa Człowieka, Społeczność lokalna. Poza podstawowym kryterium, jakim jest „przełamywanie schematów i bycie innowacyjnym”, do nominowanych projektów stosować się również będzie pięć innych Kryteria: Budowanie mostów, Budowanie zaufania, Uczestnictwo, Zrównoważony rozwój i Rentowność. W jury zasiadać będzie m.in. dr Małgorzata Bonikowska, prezes THINKTANK.

Więcej

W dniach 7-8 grudnia odbędzie się kolejna już odsłona konferencji naukowej pt. Forum Geopolityczne. W tym roku Forum będzie odbywać się pod hasłem Współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa. Konferencja organizowana jest przez Katedrę Geopolityki Instytutu Studiów Strategicznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Problematyka konferencji w tym roku będzie silnie zorientowana na kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego. Jej głównym założeniem jest uchwycenie pól, w których geopolityka bezpośrednio łączy się z naukami o bezpieczeństwie. Podobnie jak w ubiegłej edycji konferencja ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje swym zagadnieniem dziedziny humanistyczne, społeczne, prawne jak również fizyczne czy biologiczne.

Więcej

PARTNERZY