Na spotkaniu 28 przedstawicieli państw Unii Europejskiej oraz Turcji podpisano umowę, zgodnie z którą Turcja ma pomóc w zahamowaniu fali emigrantów napływających do Europy. W zamian za to Unia zobowiązała się wypłacić Turcji 3 mld euro w ciągu dwóch lat, aby ta lepiej poradziła sobie z 2,2 mln syryjskich uchodźców w kraju. Dodatkowo, UE obiecała Turcji otworzenie nowego rozdziału negocjacji akcesyjnych oraz zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli tureckich w strefie Schengen do października 2016 roku, o ile Ankara spełni wszystkie wymogi.

Więcej

Spotkania w formacie 16+1 (16 państw europejskich + Chiny) odbywają się od 2012 roku. Tegoroczny szczyt odbył się w chińskim Suzhou. Głównymi tematami rozmów były: chińska inicjatywa „Jednego Pasa i Szlaku” w kontekście rozbudowy połączeń komunikacyjnych i transportowych pomiędzy Europą a Azją, rolnictwo, turystyka, a także współpraca z zakresu handlu i inwestycji. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. Na spotkaniu przyjęto plan współpracy na rok 2016 („Wskazówki z Suzhou”) oraz średniookresowy plan współpracy do roku 2020.

Więcej

To pierwsze wybory od przewrotu wojskowego w 2013 roku, w którym prezydent Abd Al-Fattah as-Sisi zdelegalizował Bractwo Muzułmańskie i rozwiązał izbę wyższą parlamentu. W parlamencie znaleźli się głównie zwolennicy prezydenta. Druga tura wyborów odbyła się pomiędzy 30 listopada i 2 grudnia. W niektórych okręgach przełożono drugą turę ze względu na błędy administracyjne podczas pierwszego etapu głosowania.

Więcej

Zwyciężył kandydat centroprawicowej opozycji Mauricio Macri. Oznacza to koniec epoki tzw. „Kirchnerismo”, czyli peronistycznych rządów Nestora Kirchnera (2003-2007), a po jego śmierci - jego żony Cristiny de Kirchner (2007-2015).


Więcej

W Waszyngtonie zawarto porozumienie o współpracy w dziedzinie ochrony i zarządzania morskimi obszarami chronionymi oraz umowę o współpracy w sferze ochrony środowiska. To pierwsze umowy bilateralne od czasu przywrócenia relacji dyplomatycznych między USA i Kubą w grudniu 2014 roku.


Więcej

Na szczycie ASEAN zostały podpisane: „Deklaracja o Ustanowieniu Wspólnoty ASEAN”, „Deklaracja Wizji Wspólnoty ASEAN 2025: rozwijać się razem” oraz „Konwencja ASEAN przeciwko handlowi ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi”. Powołanie do życia wspólnoty gospodarczej ma kluczowe znaczenie, ponieważ stworzy warunki dla swobodniejszego przepływu handlu i kapitału w regionie.
Więcej

Temat spotkania państw Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku brzmiał „Tworząc przyszłość: lepszą, mocniejszą, wspólną”. Według wstępnych założeń, uczestnicy mieli skoncentrować się głównie na zagadnieniach współpracy gospodarczej, konfliktów regionalnych (zwłaszcza sporów Chin z sąsiadami) oraz walki ze zmianami klimatu. Szczyt zdominowały jednak kwestie walki z terroryzmem, niedawnych zamachów w Paryżu i wojny domowej w Syrii.

Więcej

Szczyt przedstawicieli najbogatszych państw świata zdominowały tematy kryzysu migracyjnego oraz walki z terroryzmem. Jeżeli chodzi o zagadnienia gospodarcze, przyjęto komunikat, który zakłada konsekwentną realizację wcześniejszych zobowiązań, zwiększenie inwestycji oraz promowanie inkluzywnego wzrostu gospodarczego na świecie.

Więcej

Nieformalne spotkanie przywódców państw Unii Europejskiej i Afryki dotyczyło kryzysu migracyjnego. Podczas szczytu powołano fundusz powierniczy na rzecz stabilizacji i przeciwdziałania nielegalnej migracji ludności w Afryce. Dyskutowano o współpracy z Turcją, która obecnie jest głównym krajem tranzytowym dla syryjskich uchodźców. W związku z powyższym zapowiedziano wspólny szczyt UE - Turcja na 29 listopada.

Więcej


Podczas spotkania przedstawicieli państw ECOWAS dokonano przeglądu Strategii Sahel, która wyznacza priorytety rozwojowe Sahelu i Sahary oraz promuje dialog polityczny krajów Północnej i Centralnej Afryki. Strategia obejmuje 31 głównych projektów o wartości 4,7 mld dolarów, które mają zostać wdrożone do 2020 roku. Dotyczą przede wszystkim integracji infrastruktury, bezpieczeństwa żywnościowego, edukacji oraz środków wsparcia pokoju i bezpieczeństwa.

 

Więcej

PARTNERZY