Zwyciężył kandydat centroprawicowej opozycji Mauricio Macri. Oznacza to koniec epoki tzw. „Kirchnerismo”, czyli peronistycznych rządów Nestora Kirchnera (2003-2007), a po jego śmierci - jego żony Cristiny de Kirchner (2007-2015).


Więcej

W Waszyngtonie zawarto porozumienie o współpracy w dziedzinie ochrony i zarządzania morskimi obszarami chronionymi oraz umowę o współpracy w sferze ochrony środowiska. To pierwsze umowy bilateralne od czasu przywrócenia relacji dyplomatycznych między USA i Kubą w grudniu 2014 roku.


Więcej

Na szczycie ASEAN zostały podpisane: „Deklaracja o Ustanowieniu Wspólnoty ASEAN”, „Deklaracja Wizji Wspólnoty ASEAN 2025: rozwijać się razem” oraz „Konwencja ASEAN przeciwko handlowi ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi”. Powołanie do życia wspólnoty gospodarczej ma kluczowe znaczenie, ponieważ stworzy warunki dla swobodniejszego przepływu handlu i kapitału w regionie.
Więcej

Temat spotkania państw Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku brzmiał „Tworząc przyszłość: lepszą, mocniejszą, wspólną”. Według wstępnych założeń, uczestnicy mieli skoncentrować się głównie na zagadnieniach współpracy gospodarczej, konfliktów regionalnych (zwłaszcza sporów Chin z sąsiadami) oraz walki ze zmianami klimatu. Szczyt zdominowały jednak kwestie walki z terroryzmem, niedawnych zamachów w Paryżu i wojny domowej w Syrii.

Więcej

Szczyt przedstawicieli najbogatszych państw świata zdominowały tematy kryzysu migracyjnego oraz walki z terroryzmem. Jeżeli chodzi o zagadnienia gospodarcze, przyjęto komunikat, który zakłada konsekwentną realizację wcześniejszych zobowiązań, zwiększenie inwestycji oraz promowanie inkluzywnego wzrostu gospodarczego na świecie.

Więcej

Nieformalne spotkanie przywódców państw Unii Europejskiej i Afryki dotyczyło kryzysu migracyjnego. Podczas szczytu powołano fundusz powierniczy na rzecz stabilizacji i przeciwdziałania nielegalnej migracji ludności w Afryce. Dyskutowano o współpracy z Turcją, która obecnie jest głównym krajem tranzytowym dla syryjskich uchodźców. W związku z powyższym zapowiedziano wspólny szczyt UE - Turcja na 29 listopada.

Więcej


Podczas spotkania przedstawicieli państw ECOWAS dokonano przeglądu Strategii Sahel, która wyznacza priorytety rozwojowe Sahelu i Sahary oraz promuje dialog polityczny krajów Północnej i Centralnej Afryki. Strategia obejmuje 31 głównych projektów o wartości 4,7 mld dolarów, które mają zostać wdrożone do 2020 roku. Dotyczą przede wszystkim integracji infrastruktury, bezpieczeństwa żywnościowego, edukacji oraz środków wsparcia pokoju i bezpieczeństwa.

 

Więcej

Kosowo nie zostało przyjęte do UNESCO. Sprzeciwiły się temu Serbia i Rosja. Polska wstrzymała się od głosu.
Więcej

Wybory wygrała Konserwatywna Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ), jednak nie zdobyła wystarczającej liczby mandatów, by samodzielnie rządzić. Rządząca dotąd Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji uzyskała kilka mandatów mniej. Kampanie wyborcze wszystkich partii skupiały się na problemie uchodźców. Zwycięska HDZ optowała za przeciwdziałaniem napływowi uchodźców przy użyciu sił zbrojnych i poprzez budowanie ogrodzeń. Wyzwaniem dla nowej władzy będzie również walka z recesją w gospodarce, skutkującą jednym z wyższych w UE wskaźników bezrobocia.

Więcej

Były to pierwsze wolne wybory od 2011 roku, kiedy wojskowa junta przekształciła się w cywilny rząd. Opozycyjna partia Narodowa Liga na rzecz Demokracji (NLD), kierowana przez laureatkę pokojowej nagrody Nobla, Aung San Suu Kyi, wygrała wybory zdobywając większość w parlamencie. Daje to jej możliwość wyboru prezydenta i sformowania rządu. Noblistka nie może zostać jednak prezydentem, ponieważ konstytucja zakazuje pełnienia tej funkcji przez osoby posiadające krewnych z obcym paszportem (jej synowie mają brytyjskie obywatelstwo). Armia zapowiedziała uznanie wyników wyborów.

Więcej

PARTNERZY