Szczyt przedstawicieli najbogatszych państw świata zdominowały tematy kryzysu migracyjnego oraz walki z terroryzmem. Jeżeli chodzi o zagadnienia gospodarcze, przyjęto komunikat, który zakłada konsekwentną realizację wcześniejszych zobowiązań, zwiększenie inwestycji oraz promowanie inkluzywnego wzrostu gospodarczego na świecie.

Więcej

Nieformalne spotkanie przywódców państw Unii Europejskiej i Afryki dotyczyło kryzysu migracyjnego. Podczas szczytu powołano fundusz powierniczy na rzecz stabilizacji i przeciwdziałania nielegalnej migracji ludności w Afryce. Dyskutowano o współpracy z Turcją, która obecnie jest głównym krajem tranzytowym dla syryjskich uchodźców. W związku z powyższym zapowiedziano wspólny szczyt UE - Turcja na 29 listopada.

Więcej


Podczas spotkania przedstawicieli państw ECOWAS dokonano przeglądu Strategii Sahel, która wyznacza priorytety rozwojowe Sahelu i Sahary oraz promuje dialog polityczny krajów Północnej i Centralnej Afryki. Strategia obejmuje 31 głównych projektów o wartości 4,7 mld dolarów, które mają zostać wdrożone do 2020 roku. Dotyczą przede wszystkim integracji infrastruktury, bezpieczeństwa żywnościowego, edukacji oraz środków wsparcia pokoju i bezpieczeństwa.

 

Więcej

Kosowo nie zostało przyjęte do UNESCO. Sprzeciwiły się temu Serbia i Rosja. Polska wstrzymała się od głosu.
Więcej

Wybory wygrała Konserwatywna Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ), jednak nie zdobyła wystarczającej liczby mandatów, by samodzielnie rządzić. Rządząca dotąd Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji uzyskała kilka mandatów mniej. Kampanie wyborcze wszystkich partii skupiały się na problemie uchodźców. Zwycięska HDZ optowała za przeciwdziałaniem napływowi uchodźców przy użyciu sił zbrojnych i poprzez budowanie ogrodzeń. Wyzwaniem dla nowej władzy będzie również walka z recesją w gospodarce, skutkującą jednym z wyższych w UE wskaźników bezrobocia.

Więcej

Były to pierwsze wolne wybory od 2011 roku, kiedy wojskowa junta przekształciła się w cywilny rząd. Opozycyjna partia Narodowa Liga na rzecz Demokracji (NLD), kierowana przez laureatkę pokojowej nagrody Nobla, Aung San Suu Kyi, wygrała wybory zdobywając większość w parlamencie. Daje to jej możliwość wyboru prezydenta i sformowania rządu. Noblistka nie może zostać jednak prezydentem, ponieważ konstytucja zakazuje pełnienia tej funkcji przez osoby posiadające krewnych z obcym paszportem (jej synowie mają brytyjskie obywatelstwo). Armia zapowiedziała uznanie wyników wyborów.

Więcej

To pierwsza wizyta państwowa przywódcy Kuby Raula Castro w Meksyku i pierwsza takiego typu od czasów pogorszenia się dwustronnych stosunków pomiędzy tymi państwami na początku pierwszej dekady XXI w. Podpisano szereg porozumień dotyczących współpracy bilateralnej w turystyce, rolnictwie, edukacji i sprawach migracyjnych. Uzgodniono również, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowana wizyta przedsiębiorców meksykańskich na Kubie.

Więcej

30 ministrów spraw zagranicznych z Europy oraz 21 z Azji spotkało się na corocznym szczycie ASEM (Asia - Europe Meeting). Spotkanie odbyło się pod hasłem „Wspólne działania na rzecz zrównoważonej i bezpiecznej przyszłości”. Głównymi tematami rozmów były m.in. przyszłoroczne obchody 20. rocznicy ASEM, zmiany klimatyczne, łączność czy zrównoważony rozwój. Polskiej delegacji przewodniczyła wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Kacperczyk.

Więcej

Konferencja Generalna UNESCO, spotykająca się co 2 lata, podejmuje kluczowe decyzje dla organizacji. Tegoroczna sesja zbiegła się z 70-leciem funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych, przez co dużo miejsca poświęcono podsumowaniu jej dotychczasowej działalności. Na sesji zwrócono także uwagę na ważną rolę UNESCO w implementacji agendy rozwojowej 2030, która od 2016 roku będzie zastępować Cele Milenijne.

Więcej

Wzięli w nim udział przywódcy państw Europy Środkowo-Wschodniej, zaproszeni przez prezydenta Rumunii Klausa Iohannisa oraz prezydenta RP Andrzeja Dudę. Głównym tematem było bezpieczeństwo na wschodnich granicach Sojuszu, zagrożone działaniami Rosji. Wiele uwagi poświęcono także przyszłorocznemu szczytowi NATO w Warszawie.  Przyjęta deklaracja składa się z trzech elementów – przyszłoroczny szczyt NATO ma być szczytem decyzyjnym, a nie refleksyjnym; te decyzje będą oznaczać większą obecność wojskową Sojuszu na wschodniej flance, więcej infrastruktury, więcej wspólnych ćwiczeń i współpracy; podkreślono także wagę wspólnej oceny zagrożeń i ich charakteru, szczególnie wobec sytuacji na wschodzie Europy.

Więcej

PARTNERZY