Ministrowie spraw zagranicznych 26 azjatyckich i europejskich państw spotkali się, aby przedyskutować obecną sytuację w Afganistanie. Tematem corocznych spotkań, organizowanych od pięciu lat, jest  zapewnienie pokoju i rozwoju w Afganistanie oraz pogłębienie współpracy regionalnej. Przyjęto „Deklarację z Islamabadu”, wyznaczającą kierunki rozwoju gospodarczego w zniszczonym wojną kraju.


Więcej

Opozycyjna Koalicja na rzecz Jedności Demokratycznej (MUD) zwyciężyła w wyborach, uzyskując większość 2/3 głosów w parlamencie po raz pierwszy od 16 lat. Prezydent Nicolas Maduro uznał w przemówieniu telewizyjnym porażkę swojego obozu politycznego – Zjednoczonej Partii Socjalistycynej Wenezueli (PSUV).


Więcej

Ormianie opowiedzieli się za zmianami w konstytucji, mającymi na celu ograniczenie kompetencji prezydenta przy rozszerzeniu pełnomocnictw premiera i parlamentu. W myśl konstytucyjnych poprawek Armenia odeszłaby od dotychczasowego ustroju prezydenckiego na rzecz parlamentarno-gabinetowego. Według opozycji reforma konstytucyjna ma jednak na celu przedłużenie rządów prezydenta Serża Sarkisjana, któremu w 2018 r. kończy się kadencja. Dzięki zmianie ustawy zasadniczej mógłby dalej rządzić jako premier. 63% osób uczestniczących w referendum opowiedziało się za reformą, a 32% zagłosowało przeciwko. Frekwencja wyniosła 51%.

Więcej

Omawiano problem wschodniej Ukrainy, kwestie migracji, a także inne kluczowe zagadnienia międzynarodowego bezpieczeństwa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP poinformowało, że tematem Rady Ministerialnej w składzie szefów dyplomacji państw członkowskich OBWE (jest ich 57) były decyzje i deklaracje dotyczące wszystkich wymiarów działalności Organizacji.

Więcej

Referendum dotyczyło wejścia  kraju do obszaru Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE. Rząd starannie zaplanował datę referendum, aby odbyło się przed szczytem Rady Europejskiej. Dzięki temu chciał uniknąć wpływu debaty dotyczącej Brexitu na wyniki głosowania Duńczyków. Według wyników referendum, 53 proc. obywateli Danii wypowiedziało się przeciwko głębszej integracji z Unią w dziedzinach wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Jako główne powody odrzucenia propozycji podaje się obawy przed uchodźcami i terroryzmem.

Więcej

Na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO oficjalnie odsłonięto logo szczytu NATO, który odbędzie się w 2016 roku w Warszawie. Sekretarz Generalny organizacji, Jens Stoltenberg, poinformował także, że szefowie dyplomacji krajów członkowskich zgodzili się na zaproszenie Czarnogóry do Sojuszu. Kraj ma zostać 29. członkiem NATO.

Więcej

Czarnogóra została zaproszona do grona państw członkowskich. Moskwa wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec tej decyzji Sojuszu.Więcej

W 2014 roku obalono rządzącego 27 lat prezydenta Blaise Compaore. Tymczasowy prezydent Michel Kafando zaplanował wybory na październik, jednak w wyniku puczu zwolenników Compaore wybory przesunięto na listopad. Głosowanie ma zakończyć proces transformacji ustrojowej i destabilizacji w kraju. Wybory, które uznaje się za najbardziej demokratyczne w historii państwa, wygrał Roch Marc Kabore - były premier, który już w pierwszej turze zdobył ponad 53 proc. głosów.

Więcej

Na spotkaniu 28 przedstawicieli państw Unii Europejskiej oraz Turcji podpisano umowę, zgodnie z którą Turcja ma pomóc w zahamowaniu fali emigrantów napływających do Europy. W zamian za to Unia zobowiązała się wypłacić Turcji 3 mld euro w ciągu dwóch lat, aby ta lepiej poradziła sobie z 2,2 mln syryjskich uchodźców w kraju. Dodatkowo, UE obiecała Turcji otworzenie nowego rozdziału negocjacji akcesyjnych oraz zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli tureckich w strefie Schengen do października 2016 roku, o ile Ankara spełni wszystkie wymogi.

Więcej

Spotkania w formacie 16+1 (16 państw europejskich + Chiny) odbywają się od 2012 roku. Tegoroczny szczyt odbył się w chińskim Suzhou. Głównymi tematami rozmów były: chińska inicjatywa „Jednego Pasa i Szlaku” w kontekście rozbudowy połączeń komunikacyjnych i transportowych pomiędzy Europą a Azją, rolnictwo, turystyka, a także współpraca z zakresu handlu i inwestycji. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. Na spotkaniu przyjęto plan współpracy na rok 2016 („Wskazówki z Suzhou”) oraz średniookresowy plan współpracy do roku 2020.

Więcej

PARTNERZY