Celem projektu jest porównanie polskiego i czeskiego podejścia do Chin i jednoczesna ocena, jakie podobieństwa i różnice występują w stosunku Chin do obu krajów oraz  ocena ryzyka, wyzwań oraz możliwości, które mogą płynąć z zacieśniania wymiany handlowej i gospodarczej z Państwem Środka. Projekt ma również na celu łączenie społeczności i stworzenie nieformalnych sieci współpracy pomiędzy czeskimi i polskimi przedstawicielami aktywnie działającymi w Chinach.

Projekt trwa od września do grudnia 2017.