Celem projektu jest porównanie polskiego i czeskiego podejścia do Chin i jednoczesna ocena, jakie podobieństwa i różnice występują w stosunku Chin do obu krajów oraz ocena ryzyka, wyzwań oraz możliwości, które mogą płynąć z zacieśniania wymiany handlowej i gospodarczej z Państwem Środka. Ma również na celu łączenie społeczności i stworzenie nieformalnych sieci współpracy pomiędzy czeskimi i polskimi przedstawicielami aktywnie działającymi w Chinach.

Projekt "Comparing the Czech-Polish Approach to China: Assessing both challenges and opportunities from a security-minded perspective" jest realizowany we współpracy PSSI i CSM przy wsparciu Forum Polsko-Czeskiego przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej.

Więcej informacji dotyczących projektu tutaj


Analiza porównawcza: "Comparing the Czech-Polish approach to China: Assessing both challenges and opportunities from a security-minded perspective“
Artykuły powstałe w ramach projektu: