Debata Polska i Litwa – jak zakończyć zimną wojnę sojuszników", która odbyła się 14 listopada zainaugurowało projekt obu think tanków: "Debaty ponad podziałami". Jego celem jest poszukiwanie w środowisku centrum, lewicy i prawicy wspólnych elementów myślenia o pozycji naszego kraju w Europie i świecie, aby zdefiniować polską „rację stanu” i kluczowe elementy polityki zagranicznej, obowiązujące bez względu na wewnętrzne podziały polityczne. Kolejne spotkanie z cyklu odbędzie się 14 grudnia.

centrum stosunkow miedzynarodowych                          centrum analiz strat