Po raz kolejny Centrum Stosunków Międzynarodowych, wraz z renomowanym ośrodkiem analitycznym Aspen Institute Prague, realizować będzie projekt w ramach corocznego konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa. Tegoroczne Forum poświęcone będzie możliwościom rozwoju Polski i Czech w XXI ze szczególnym naciskiem na rolę miast w tym procesie. Głównym zadaniem Forum jest wspieranie działalności inicjatyw wśród społeczeństw obywatelskich obydwu państw dla intensyfikacji wzajemnych stosunków.

 Czytaj więcej