Centrum Stosunków Międzynarodowych znajduje się w gronie partnerów merytorycznych EFNI. Forum jest organizowane co roku przez Konfederację Lewiatan w Sopocie pod koniec września. Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, wchodzi w skład Rady Programowej EFNI, która czuwa nad zapewnieniem wysokiego poziomu Forum. Członkami Rady jest 35 wybitnych osobistości świata gospodarki, polityki, nauki i kultury, m.in. Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski i Danuta Hübner. Pełny skład znajdą Państwo TUTAJ. Więcej informacji o Europejskim Forum Nowych Idei mogą Państwo odnaleźć na stronie internetowej EFNI.