PARTNERZY INSTYTUCJONALNI PARTNERZY MERYTORYCZNI
Access Industries Agderforskning AS
Ambasada USA American Council on Germany
Ambasada Wielkiej Brytanii Atlantic Council
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. Central and Eastern Europe Development Institute
Boeing International Corporation SA Centre for Civic Education
DaimlerChrysler Automotive Polska Centrum Europejskie UW
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Centrum Studiów Polska-Azja
Europejskie Forum Nowych Idei European Climate Foundation
Fundacja Alfred Krupp von Bohlen und Halbach European Migration Policy Group
Fundacja Dräger Forum for Civic Initiatives
Fundacja Forda Forum Polsko - Czeskie
Fundacja im. Friedricha Eberta Freedom House
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce Fundacja Amicus Europae
Fundacja Heinrich Böll Fundacja Klub Obywatelski
Fundacja Hertie Fundacja Pułaskiego
Fundacja Republikańska (IRI) India News and Feature Alliance Agency
Fundacja Roberta Boscha Instytut Lecha Wałęsy
Fundacja im. Stefana Batorego Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Fundacja Międzynarodowej Współpracy „Wiedzieć Jak” Instytut Studiów Wschodnich
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Izba Polsko-Afrykańska, Łódź
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej Latvian Institute on International Affairs
Fundusz Wyszehradzki Macedonian Institute for Media
German Marshall Fund of the United States Mediacentar Sarajevo
Haniel Stiftung  Nowa Europa Wschodnia
Komisja Europejska NOVA Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
Körber Stiftung Pflüger Internationale Beratung GmbH
Kulczyk Holding Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
NATO Prague Security Studies Institute 
Ministerstwo Gospodarki Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
Ministerstwo Obrony Narodowej Ośrodek THINKTANK
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Transatlantic Academy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych  Young Polish International Network
MSZ RFN/Ambasada RFN Przegląd Spraw Międzynarodowych NOTABENE
National Endowment for Democracy  
Operator Logistyczny Paliw Płynnych  
Orange  
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.  
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności  
Regionalna Izba Gospodarcza, Łódź  
Rząd Norwegii (instrument norweski: NCIBR)  
The United Nations Development Programme  
Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe  
United Nations Foundation  
Volkswagen Stiftung  
WestLB Bank Polska S.A.  
Władza Wdrażająca Projekty Europejskie