Przeszkodą w budowaniu w Polsce "miast inteligentnych" nie jest brak pieniędzy, lecz brak dialogu i dostatecznego oparcia w odpowiednich regulacjach prawnych oraz w spójności działań administracji centralnej i samorządowej. Niezbędna jest zmiana podejścia samorządów do rozwoju miast na nastawienie na ludzi, ich opinie i potrzeby. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, ośrodek THINKTANK realizuje od kilku lat projekt "Miasta Przyszłości". Inicjatywa służy promocji otwartego podejścia do rozwijania polskich ośrodków miejskich, umożliwiającego samorządowcom wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, ale także dialog z interesariuszami miast. Z myślą o tych celach, THINKTANK wydał publikację "25 lat samorządności. Polskie miasta przyszłości", stanowiącą efekt sesji dialogu zorganizowanej 8-9 lipca 2015 r. w Warszawie oraz podsumowującą ćwierć wieku samorządu terytorialnego w Polsce. Oprócz m.in. rekomendacji, wniosków i wypowiedzi ekspertów, w opracowaniu znalazł się ranking najlepiej zarządzanych miast (małych, średnich i dużych) oraz najskuteczniejszych samorządowych liderów w tych trzech kategoriach.

Raport "25 lat samorządności. Polskie miasta przyszłości" [wersja PDF] >>

Czytaj więcej na temat projektu "Miasta Przyszłości" ośrodka THINKTANK >>