Przewodnik MSZ skierowany jest do polskich przedsiębiorców i ma na celu ułatwienie poruszania się w gąszczu silnie rozproszonych źródeł dostępu do informacji o projektach i zamówieniach oferowanych przez organizacje międzynarodowe. Publikacja stanowi wynik dialogu prowadzonego przez MSZ z licznymi partnerami, w tym z sektora biznesu. Jest ona pomocnym narzędziem w nawigacji po meandrach systemu międzynarodowych zamówień publicznych i projektów organizacji międzynarodowych.

Więcej

Podczas gdy w przeszłości polityka zagraniczna uchodziła za wyłączną domenę elit, to w ostatnim czasie uprawianie jej staje się coraz trudniejsze bez udziału i poparcia społeczeństwa. Świadectwem tego jest, po pierwsze, to, że panujący przez dekady szeroki konsensus przyzwalający na więcej integracji w UE właśnie się kończy. Dzieje się tak ze względu na częściową dysfunkcjonalność struktur europejskich ( vide kryzys euro czy kryzys migracyjny), osłabiającą zdolność Unii Europejskiej do zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu obywatelom, a także z powodu wkraczania UE w kompetencje państw członkowskich - piszą autorzy raportu "Polacy wobec UE: koniec konsensusu": Adam Balcer, WiseEuropa, Piotr Buras, Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ECFR), Grzegorz Gromadzki, Fundacja im. Stefana Batorego, Eugeniusz Smolar, Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Więcej

Jak co kwartał, eksperci ośrodka dialogu i analiz THINKTANK wyselekcjonowali spośród nowości wydawniczych książki, które dostarczają szerszego spojrzenia i mogą być przydatne w podejmowaniu lepszych decyzji. Te pozycje powinny znaleźć się w biblioteczce każdego lidera. To ponad prawie 40 tytułów podzielonych na 3 kategorie: szersza perspektywa, firma i lider.

Więcej

Cel istnienia Unii jest coraz częściej kwestionowany. Pomimo to, nasi obywatele i świat potrzebują silnej Unii Europejskiej jak nigdy przedtem. Nasz region staje się coraz bardziej niestabilny, a coraz bardziej widoczne kryzysy wewnętrzne i zewnętrzne zaczynają wpływać na życie naszych obywateli. Silna Unia w czasach wyzwań to Unia myśląca strategicznie, Unia dzieląca się wizją i Unia działająca wspólnie. Potrzeba silnej Unii stała się jeszcze bardziej widoczna po referendum w Wielkiej Brytanii dotyczącym jej wyjścia z UE.– czytamy we wstępie do opublikowanego pod koniec czerwca dokumentu Europejska Strategia Globalna w obszarze Bezpieczeństwa i Spraw Zagranicznych. Strategia została przygotowana przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych.

Więcej

W listopadzie 2015 r. już po raz czwarty Bukovina Terma Hotel Spa stała się ośrodkiem gorących dyskusji na kluczowe dla Polski tematy. Tym razem ponad 80 twórców kultury, animatorów życia kulturalnego, dziennikarzy, filozofów, naukowców i studentów próbowało uchwycić stan ducha współczesnych Polaków. Jacy jesteśmy? Co nas napędza do działania? Jakie mity kierują naszą zbiorową wyobraźnią? Projekt Re-Culture polegał na próbie znalezienia odpowiedzi na te pytania. Raport podsumowujący projekt RE-CULTURE dostępny jest na stronie ośrodka THINKTANK.

Pełna wersja raportu

Więcej

Zapowiadana przez PiS przebudowa państwa, przedstawiana pod hasłem "dobrej zmiany", w istotnym stopniu dotyczy także polityki zagranicznej, a zwłaszcza europejskiej. Obserwujemy najpoważniejszą od ćwierćwiecza reorientację w tej dziedzinie, która w warstwie deklaracji polityczno-programowych przedstawicieli obozu rządzącego i bliskich mu środowisk intelektualnych oznacza odejście od kilku kluczowych założeń, które kształtowały nie tylko politykę, lecz także wyobraźnię elit politycznych i społeczeństwa w Polsce po 1989 roku - piszą autorzy raportu "Jaka zmiana? Założenia i perspektywy polityki zagranicznej rządu PiS", w tym m.in. ekspert i członek Rady Fundacji CSM Eugeniusz Smolar.

Więcej

Nie mamy czegoś, co można nazwać doktryną polskiej polityki zagranicznej. Nie chodzi tutaj o jakiś dokument, lecz raczej o świadomość, jak definiować polskie interesy oraz jaką rolę Polska chce odgrywać w UE i szerzej – w świecie. Takie głębokie zrozumienie nie może mieć formy dekretu rządu, ale powinno być efektem szerokiej debaty społecznej. Poważną przeszkodą w Polsce jest zablokowanie swobodnej dyskusji politycznej. U nas łatwo można zamknąć usta oponentom, sugerując, że albo reprezentują oni jakieś obce interesy, albo są naiwni. W żadnej dziedzinie nie można podejmować decyzji, jeżeli nie są one wynikiem swobodnej wymiany poglądów, wyrażających nie tylko silne przekonania, ale także kompetencje - mówi Janusz Reiter, Przewodniczący Rady Fundacji CSM, w rozmowie z dr Andrzejem Olechowskim dla magazynu THINTKANK, przeprowadzonej w 2013 roku.

Więcej

"Przyszłość Rosji widzę jako łagodniejszy wariant tego, co stało się z Jugosławią. Po epoce Putina może przyjść epoka dużego osłabienia, która doprowadzi być może nie tyle do rozpadu Rosji, ile do wyraźnego osłabienia struktur państwa” - pisze Robert D. Kaplan w najnowszym wydaniu dwumiesięcznika "Nowa Europa Wschodnia" w artykule Nowy światowy ład. W numerze także m.in. Tomasz Stryjek mówi o dialogu i pamięci o zbrodni wołyńskiej, Bogumiła Berdychowska opowiada o trudnościach i szansach w dialogu z Ukrainą, Maksim Rust pisze o białoruskich oligarchach, Agnieszka Szypielewicz i Stanisława Budzisz-Cysewska o trudnym losie kobiet w Rosji, Andrzej Wilmowski o „polskich najemnikach na Donbasie”, Ewa Polak o Uzbekistanie po epoce Isloma Karimowa. 

Więcej

Jakie są najważniejsze trudności w funkcjonowaniu państwa, które powinna przezwyciężyć Polska? Zdaniem twórców raportu "Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej", opracowanego pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera, są to m.in. brak wyobraźni strategicznej i suwerennej myśli rozwojowej, destrukcja sfery publicznej, unikanie rządzenia oraz uciekanie od odpowiedzialności za podejmowanie decyzji. Autorzy publikacji, wśród których znaleźli się m.in. Janusz Reiter (Przewodniczący Rady Fundacji CSM) i dr Bartłomiej Nowak (ekspert CSM), przeanalizowali główne dziedziny aktywności państwa – politykę społeczną, politykę gospodarczą, stosunki międzynarodowe, ustrój oraz przestrzeń wspólną, a na zakończenie przedstawili swoje rekomendacje dotyczące tych obszarów. Raport jest syntezą wcześniejszych opracowań i podobnie jak one został wydany przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Wsparcia finansowego udzieliła Fundacja PZU.

Więcej

Przeszkodą w budowaniu w Polsce "miast inteligentnych" nie jest brak pieniędzy, lecz brak dialogu i dostatecznego oparcia w odpowiednich regulacjach prawnych oraz w spójności działań administracji centralnej i samorządowej. Niezbędna jest zmiana podejścia samorządów do rozwoju miast na nastawienie na ludzi, ich opinie i potrzeby. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, ośrodek THINKTANK realizuje od kilku lat projekt "Miasta Przyszłości". Inicjatywa służy promocji otwartego podejścia do rozwijania polskich ośrodków miejskich, umożliwiającego samorządowcom wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, ale także dialog z interesariuszami miast. Z myślą o tych celach, THINKTANK wydał publikację "25 lat samorządności. Polskie miasta przyszłości", stanowiącą efekt sesji dialogu zorganizowanej 8-9 lipca 2015 r. w Warszawie oraz podsumowującą ćwierć wieku samorządu terytorialnego w Polsce. Oprócz m.in. rekomendacji, wniosków i wypowiedzi ekspertów, w opracowaniu znalazł się ranking najlepiej zarządzanych miast (małych, średnich i dużych) oraz najskuteczniejszych samorządowych liderów w tych trzech kategoriach.

Więcej

PARTNERZY