Wydanie publikacji stanowi jeden z efektów programu „EU-Asia Dialogue”, realizowanego wspólnie przez Komisję Europejską i Fundację Konrada Adenauera. Jego głównym celem jest promowanie porozumienia i wymiany doświadczeń pomiędzy decydentami politycznymi, badaczami i przedstawicielami organizacji pozarządowych z Europy i Azji. Współpraca w tej formule dotyczy siedmiu głównych obszarów: zmian klimatu, ekologicznych miast, migracji, spójności społecznej, handlu ludźmi, piractwa i bezpieczeństwa morskiego oraz bezpieczeństwa żywnościowego. Podejmująca temat spójności społecznej publikacja „Social cohesion: Addressing social divide in Europe and Asia” została wydana jako podsumowanie konferencji „Social cohesion in Europe and Asia – prospects and challenges”, która odbyła się w 2013 roku w Brukseli. Autorzy opracowania podejmują temat głównych problemów społecznych (m.in. nierówności dochodowych, dostępu do edukacji i dóbr publicznych, bezrobocia, migracji) w wybranych krajach Europy i Azji. Przeanalizowano sytuację m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chinach i Malezji.

Oprócz Komisji Europejskiej i Fundacji Adenauera, w projekcie uczestniczyły także: Instytut Azji Wschodniej Państwowego Uniwersytetu w Singapurze, Centrum Unii Europejskiej w Singapurze i Centrum Polityki Europejskiej z siedzibą w Brukseli.


Podsumowanie konferencji „Social cohesion in Europe and Asia – prospects and challenges” w Brukseli: