Badania opinii publicznej dowodzą, że polskie społeczeństwo jest mocno zakorzenione w Europie i przywiązane do najistotniejszych wartości Zachodu. Na pytanie, co jest ważniejsze: demokracja czy dobrobyt, 59 proc. wskazuje pierwszą odpowiedź, a 40 proc. drugą. Ponad połowa badanych widzi Zachód jako źródło wartości, kultury i rozwoju intelektualnego, 79 proc. jest przeciwnych polityce administracji prezydenta Putina. Aż 83 proc. popiera członkostwo w UE, a 81 proc. jest za utrzymywaniem bliskiej więzi z USA - pisze dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, w publikacji „Polska debata wokół białej księgi w sprawie przyszłości Europy", przygotowanej na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Więcej

Europe is back. To główne przesłanie płynące dziś z Brukseli – powiedział Paweł Świeboda, wicedyrektor think tanku Komisji Europejskiej European Political Strategy Centre w swoim wystąpieniu na temat obecnej sytuacji w Unii Europejskiej. W spotkaniu zorganizowanym przez ECFR i fundację Bolla w warszawskim hotelu Polonia wzięli udział eksperci i dyplomaci krajów członkowskich Unii Europejskiej. Centrum Stosunków Międzynarodowych reprezentowała dr Małgorzata Bonikowska.


Więcej

Sytuacja gospodarcza w Polsce i Europie jest dobra, ale nie możemy spać spokojnie. Polskich przedsiębiorców powinny niepokoić wydatki socjalne rządu, różnice kursowe do euro i dolara oraz napięcia na linii UE-USA. W takich czasach niechętnie się inwestuje, a bez tego nie będzie gospodarczego wzrostu – powiedział profesor Marek Belka podczas debaty „Przedsiębiorca w zmieniającym się świecie”, którą dziś w Poznaniu moderowała dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM. Drugie  spotkanie z profesorem Belką w ramach cyklu organizowanego przez bank BGŻ BNP Paribas w partnerstwie z Centrum Stosunków Międzynarodowych i kancelarią WKB odbyło się 28 lutego 2018 w Warszawie.

Więcej

Objęcie przez Polskę stanowiska niestałego członka Rady Bezpie-czeństwa ONZ stwarza szansę podjęcia działań na rzecz umocnienia pokoju na świecie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w naszym regionie. Agresywne działania Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i innych państw postsowieckich, zagrożenia dla Estonii, Litwy i Łotwy, ale także i dla Polski, sugerują podjęcie inicjatyw, które ograniczyłyby swobodę działania Rosji, ale też innych agresywnych państw - piszą eksperci Centrum Stosunków Międzynarodowych, prof. Jerzy Kranz, prof. Bolesław Balcerowicz i Eugeniusz Smolar w analizie Wojny hybrydowe na forum ONZ.

Więcej

Hongkong oferuje polskim firmom uprzywilejowany dostęp do Chin kontynentalnych - powiedziała Betty Ho, dyrektor Hong Kong Economic and Trade Office w Berlinie, podczas konferencji Nowy Jedwabny Szlak łączy Hongkong i Polskę, która odbyła się dzisiaj w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej z udziałem przedstawicieli polskiego biznesu, administracji publicznej i samorządów. Centrum Stosunków Międzynarodowych podczas konferencji reprezentowała dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM.

 


Więcej

Indie są dziś jednym ze wschodzących mocarstw, które będą wywierały rosnący wpływ na globalną gospodarkę i politykę - mówili eksperci podczas seminarium zorganizowanego przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych połączonego z prezentacją raportu „Indie w procesie reform: szanse dla Polski”. W części dyskusyjnej spotkania, panelistami byli prof. Piotr Kłodkowski, Uniwersytet Jagielloński, były Ambasador RP w Indiach, dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, J.J. Singh, Polsko-Indyjska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Spotkanie moderowała Justyna Szczudlik, Kierownik Programu Azja-Pacyfik PISM. 

Więcej

22 lutego w Warszawie, z okazji Chińskiego Nowego Roku w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej odbyła się oficjalna uroczystość. W wydarzeniu udział wzięła m.in. prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, dr Małgorzata Bonikowska. Tegoroczne obchody Chińskiego Nowego Roku rozpoczęły się 15 lutego i trwały 7 dni. Z tego powodu banki, urzędy, a także sklepy i punkty usługowe były zamknięte. Wprawdzie kalendarz chiński, wprowadzony w II w p.n.e., został zastąpiony przez kalendarz gregoriański w 1912 roku, jednak Chiński Nowy Rok pozostał najważniejszym świętem dla mieszkańców Państwa Środka. Każde z 12 zwierząt należących do znaków zodiaku symbolizuje dany rok, który dodatkowo pozostaje pod wpływem jednego z 5 chińskich żywiołów. Oznacza to, że pełny cykl chińskiego kalendarza zodiakalnego trwa 60 lat. Rozpoczynający się Chiński Nowy Rok będzie rokiem Ziemistego Psa.

Więcej

PARTNERZY