Z okazji międzynarodowego dnia think tanków, który przypada na 30 stycznia, CASE (Center for Social and Economic Research) zorganizował konferencję pt. "Rozłam na Europę dwóch prędkości: Rola think-tanków". Panelistami podczas konferencji byli dr Izabela Styczyńska wiceprezes CASE, Michał Baranowski Dyrektor, German Marshall Fund, dr Małgorzata Bonikowska Prezes, CSM, Bartosz Wiśniewski Kierownik Biura Badań i Analiz PISM. Podczas spotkania ogłoszono również wyniki rankingu Global Go To Think Tank Index 2017, publikowanego corocznie przez Uniwersytet w Pensylwanii. CSM po raz kolejny znalazł się w TOP5 polskich think tanków w kategorii „Europa Środkowo-Wschodnia”.

Więcej

Rada Programowa European Forum for New Ideas spotkała się 29 stycznia, aby rozmawiać o kolejnym spotkaniu w Sopocie, które odbędzie się w dniach 26-29 września. Centrum Stosunków Międzynarodowych będzie po raz kolejny partnerem merytorycznym wydarzenia. Europejskie Forum Nowych Idei to międzynarodowe spotkanie dyskusyjne środowisk biznesowych na temat przyszłości Europy i jej gospodarki, postrzeganych w szerokim, globalnym kontekście. Jest organizowane od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BusinessEurope, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami.

 

Więcej

W dobie dzisiejszego kryzysu, który dotyka nas zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, warto spojrzeć na świat z szerszej perspektywy - mówił Kazimierz Marcinkiewicz, doradca firm i instytucji finansowych, były Prezes Rady Ministrów, podczas briefingu Warszawa - Davos, które CSM zorganizował wspólnie z THINKTANK, aby rozmawiać o tematach dyskutowanych podczas Światowego Forum Ekonomicznego, które co roku odbywa się w Davos (Szwajcaria). Panelistami podczas spotkania byli również Wojciech Kostrzewa, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy ITI, Eugeniusz Smolar, członek Rady i ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Paweł Kowal, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Więcej

Dane wskazują, że w najbliższych latach liczba studentów zagranicznych w Polsce będzie rosła, co oznacza popyt na miejsca w akademikach. Dziś jest ich w naszym kraju zaledwie ok 30, tymczasem uczelni prawie 400. „Students housing” to u nas rynkowa nisza zarówno dla developerów, jak i inwestorów. Jej umiejętne zapełnienie pozytywnie wpłynie na ofertę, jaką dla zagranicznych studentów mają polskie uczelnie. tym, jak zarządzać tym rynkiem rozmawiano podczas konferencji, zorganizowanej przez Metropolitan Investments, która odbyła się 25 stycznia w H15 Boutique Hotel w Warszawie. Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się przedstawiciele mediów branżowych, wiodących firm doradczych, uczelni wyższych oraz dewelopersko – inwestycyjnych. Jednym z panelistów była dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM i THINKTANK.

Więcej

Odrzucenie konstytucji Unii w referendach we Francji i Holandii, a potem kryzys w strefie euro i fala migracji - to trzy czynniki, które pogłębiły dystans Europejczyków do UE. Nie można więc dziś wracać do retoryki z początku stulecia i mieć nadzieję, że ludzie ją poprą. Populistyczni politycy tylko czekają, aby nadmiar euroentuzjazmu zastąpić nawoływaniem do kolejnych exitów - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, podczas debaty naukowej „Nowy plan na Europę - co przyniesie rok 2018” zorganizowanej przez Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera oraz Towarzystwem Nauki i Kultury Libra.

Więcej

W dniach 15-17 stycznia delegacja American Jewish Commitee przyjechała z wizytą do Warszawy. Głównym punktem wizyty było spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz AJC Central Europe zorganizowali również debatę ekspercką, podczas której rozmawiano m.in. o partnerstwie transatlantyckim, Europie Środkowej oraz Bliskim Wschodzie w zmieniających się realiach politycznych. W spotkaniu udział wzięła dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Więcej informacji tutaj

 

Więcej

20 grudnia 2017 Komisja Europejska postanowiła uruchomić wobec Polski artykuł 7 traktatu o Unii Europejskiej, co może potencjalnie skończyć się dla tego kraju zakazem decydowania o kwestiach dotyczących UE. Uruchomienie artykułu 7 to nie tylko cios dla Polski, ale i wewnętrzny kryzys instytucjonalny całej Wspólnoty, który może spotkać się ze sprzeciwem w krajach Unii Europejskiej. Polscy politycy, ze swojej strony, deklarują chęć nawiązania dialogu. Żadna ze stron nie jest zainteresowana przeciąganiem i zaognianiem aktualnego konfliktu - pisze Wicke van den Broek, współpracownik Centrum Stosunków Międzynarodowych, w komentarzu "Article 7 or catch 22".


Więcej

PARTNERZY