Zwycięstwo Emmanuela Macrona zarówno w wyborach prezydenckich, jak i parlamentarnych było ogromną niespodzianką, przede wszystkich ze względu na jego prounijne nastawienie, które, zdawać by się mogło, nie ma racji bytu w dzisiejszej ogarniętej populizmem, eurosceptycznej Europie. Dla wielu zwolenników Unii, Emmanuel Macron stał się symbolem powrotu do projektu zjednoczonej Europy, a jego zwycięstwo tchnęło w nową energię w europejskie idee. Postać Macrona urosła do rangi "nowej nadziei w Europie" względem zapowiadanych reform, zarówno we Francji, jak i w całej Unii Europejskiej - pisze Robert Steenland, współpracownik i analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych.


Więcej

Tematem przewodnim 29. spotkania państw tworzących Wspólnotę Gospodarczą Azji i Pacyfiku (APEC) było Tworzenie nowej dynamiki i wspieranie wspólnej przyszłości. Szczyt w wietnamskim Da Nang był poświęcony kształtowi wolnego rynku oraz roli APEC w rozwiązywaniu regionalnych wyzwań. Mimo luźnej formy działania i ogromnych różnic między krajami, wspólnota ma istotny wpływ na gospodarkę światową. Tworzące ją państwa reprezentują 39% światowej populacji, 47% udziału w światowym handlu i 57% światowego PKB. APEC to również jedyna platforma współpracy międzynarodowej, której członkami są zarówno Chiny i Hongkong, jak i Tajwan - piszą dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM i Adrianna Śniadowska, analityk CSM, w komentarzu Szczyt APEC 2017: w poszukiwaniu nowej dynamikii. 

Więcej

Stowarzyszenie Krajów Azji Południowo-Wschodniej powoli integruje swój wspólny rynek. Środowiska businessowe oczekują, że będzie to oznaczało poszerzenie przestrzeni produkcyjnej oraz podejmowanie aktywności businessowej bez obaw i utrudnień z tytułu granic państwowych i podziałów administracyjnych. Eksperci jednak są sceptyczni. Mimo znaczących dokonań ostatnich lat integracja gospodarcza ASEAN pozostaje iluzją, a ugrupowanie jest przede wszystkim wspólnotą działań dyplomatycznych. Według raportu Amerykańskiej Izby Handlu w Singapurze, ASEAN nie będzie w stanie osiągnąć celu, jakim jest wspólny rynek do 2020 roku - pisze dr Stanisław Czesław Kozłowski, współpracownik CSM, zawodowy dyplomata z ponad 30-letnim doświadczeniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, w komentarzu Integracja gospodarcza krajów ASEAN.

Więcej

Od lat Kurdowie walczą o własne państwo, którego nigdy nie mieli. Ten prawie 40-milionowy naród żyje w skupiskach na terytoriach Turcji, Iranu, Gruzji, Iraku i Syrii. W dwóch ostatnich państwach wciąż toczy się wojna. Kurdowie liczą na wykorzystanie okazji i rychłe uzyskanie niepodległości. W tym celu w części irackiej już drugi raz przeprowadzili referendum. Choć w założeniu swoim niewiążące prawnie a więc niejednoznaczne z ogłoszeniem utworzenia nowego państwa, przyniosło nieprzewidziane przez władze regionu katastrofalne skutki. Ofensywa rządu w Bagdadzie postawiła pod znakiem zapytania projekt suwerenności kurdyjskiej części Iraku - pisze Bruno Surdel w analizie Przyszłość Kurdystanu. Nowy kształt Bliskiego Wschodu? 


Więcej

30 października, Ambasada Turcji w Polsce zorganizowała przyjęcie w Wielkiej Sali Zamku Królewskiego w Warszawie, z okazji 94 rocznicy proklamowania Republiki Tureckiej. Podczas obchodów, przemówienie wygłosił Ambasador Republiki Turcji w Polsce, Tunç Üğdül. Centrum Stosunków Międzynarodowych podczas obchodów reprezentowała dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM. W przyjęciu udział wzięło ponad 450 gości. Wydarzenie uświetnił koncert tureckiej flecistki, Şefiki Kutluer, której na fortepianie akompaniowała Naile Ahmedova, pianistka Tureckiej Opery Narodowej w Ankarze.  Republika Turcji została powołana do życia przez Mustafa Kemala Atatürka – Ojca Wszystkich Turków, 29 października 1923. 


Więcej

Singapur jest z wielu względów krajem wyjątkowym. Jako członek ASEAN (Stowarzyszenia Krajów Azji Południowo-Wschodniej) stanowi ważny element integracji regionalnej tej części świata. Funkcjonuje jako zglobalizowane miasto-państwo, centrum businessu, handlu, transportu morskiego i lotniczego, finansów, arbitrażu oraz turystyki. Ten „kawałek Zachodu w Azji”, zwany także „azjatycką Szwajcarią” jest dziś dla Azji tym czym w średniowieczu była dla Europy Wenecja. Wszystko wskazuje na to, że w tworzącym się dopiero multipolarnym układzie sił rola tego malutkiego państwa będzie rosła, zwłaszcza jeśli chodzi o wzmacnianie więzi transpacyficznych - pisze dr Stanisław Kozłowski, współpracownik CSM, zawodowy dyplomata z ponad 30-letnim doświadczeniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, w analizie Singapur - globalne centrum. Wyzwania „nowej ery” po odejściu Lee Kuan Yew.

Więcej

Położenie geograficzne Polski sprawia, że kraj plasuje się jako jedna z kluczowych europejskich gospodarek na trasie współczesnego Jedwabnego Szlaku na drodze do Azji. Ponadto, dzięki ostatnim przyjaznym dla biznesu propozycjom i proaktywnemu podejściu do promowania rozwoju innowacji i technologii, które określone zostały w przemówieniu szefa rządu, polskie firmy mogą czerpać jeszcze więcej ze współpracy z Hongkongiem - mówiła Betty Ho, dyrektor Biura Gospodarczo-Handlowego Hongkongu w Berlinie (HKETO, Berlin), która była jedną z prelegentek panelu Rola Polski w projekcie Jednego Pasa i Jednego Szlaku. Znaczenie Hongkongu jako gospodarczej bramy do Chin”, zorganizowanego przez CSM, THINKTANK oraz HKETO Berlin w ramach tegorocznego Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi.

Więcej

PARTNERZY