Od kilku lat trwa wzmożona ekspansja zagraniczna polskich firm, czego rezultaty widać w bilansie handlu zagranicznego. Warto się jednak zastanowić, czy tego trendu państwo nie powinno wesprzeć inaczej i mocniej niż do tej pory - piszą dr Małgorzata Bonikowska, Paweł Rabiej, Andrzej Turkowski i Kazimierz Żurek na łamach 19-stego numeru Magazynu THINKTANK.

Przeczytaj więcej na Mttp.pl >>

W czasie Szczytu Noblistów, który niedawno odbył się w Warszawie, najwięcej rozmawiano o przyszłości. THINKTANK wraz z Instytutem im. Lecha Wałęsy przygotowuje publikację na ten temat. – Zawrzemy w niej tematykę i przebieg obrad szczytu, ale przede wszystkim chcemy popatrzeć i pokazać osobom, które nie wzięły udziału w tych obradach, nie tylko kim są Nobliści, ale również jak myślą o dzisiejszym świecie i przyszłości – opowiada dr Małgorzata Bonikowska.

Posłuchaj audycji na Polskieradio.pl >>

 

Europa dźwiga na sobie ponad 50% światowych wydatków na sferę socjalną. Kryzys dotknął w nierównym stopniu rożne kraje – Polskę np. łagodnie. W Europie mamy dzisiaj dwie filozofie: jedna mówi, że trzeba absolutnie ograniczyć wydatki i druga, która mówi, że w sytuacji kryzysu należy bardzo rozbuchać wydatki, bo ogromna ilość zamówień i ruchu w sferze publicznej pobudza gospodarkę – opowiada dr Małgorzata Bonikowska.

Posłuchaj audycji na Polskieradio.pl >>

 

W wywiadzie dla Polskiego Radia, dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i partner zarządzający ośrodka dialogu i analiz THINKTANK powiedziała, że Polska znajduje się obecnie w sytuacji, w której otwiera się na świat. Przez ostatnie 20 lat byliśmy bardzo europocentryczni. Tymczasem gospodarka Turcji bardzo urosła - zajmuje 17 albo 15 miejsce na świecie. Dlatego powinniśmy zastanowić się jak to partnerstwo może nam sie zarysować wykorzystać. W ubiegłym roku Polska była 20. partnerem handlowym Turcji. Mimo że wymiana handlowa między Polską a Turcją w ostatnich latach prawie się potroiła, potencjał współpracy między naszymi krajami jest jeszcze niewykorzystany.

Zapraszamy do lektury wywiadu z dr. Bartłomiejem Nowakiem, pt. „Unia Europejska wymaga jakościowego skoku integracji”, który ukazał się w XV numerze magazynu Liberté! Wywiad dotyczy przyszłości Europy, zarządzania strefą euro oraz polskiej strategii przystąpienia do niej.

Więcej

„Gdy logika trafia na etykę” – prezentujemy tekst Bartłomieja Nowaka dla ostatniego magazynu Think-tank na temat problemu wartości w polityce zagranicznej i interwencji zbrojnych. "Brak zdecydowania Zachodu w sprawie obrony własnych wartości może oznaczać, że za dekadę międzynarodowe normy wyznaczy kto inny – Chiny" – stwierdza autor.

Więcej

PARTNERZY