W sytuacji największego wyzwania dla Europy, czyli presji ze Wschodu i agresji Rosji na Ukrainę, Polska i Niemcy mają wspólny interes, współpracują. Oba państwa pragną utrzymać integrację europejską niwelującą różnice pomiędzy krajami, bo powrót do Europy, w której wszyscy konkurują ze wszystkimi, to jest coś, co grozi interesom zarówno niemieckim, jak i polskim. Dotychczas wychodzimy z tej próby obronną ręką, ponieważ kryzys ukraiński uświadomił Polakom i Niemcom, jak wiele nas łączy. Nie tylko na poziomie polityków czy elit, ale również społeczeństw - powiedział Janusz Reiter, Przewodniczący Rady Fundacji CSM, w audycji "Z kraju i ze świata" na antenie radiowej Jedynki.

Więcej

Podczas EKG w Katowicach odbyło się spotkanie absolwentów polskich uczelni, którzy pochodzą z państw afrykańskich. To cieszy, bo dowodzi, że Polska dostrzegła ogromny kapitał, którym dysponuje: kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy w Polsce studiowali, znają ją, mają do niej sentyment i w dodatku mówią po polsku. Wrócili do swych krajów i po latach zajmują często wysokie państwowe stanowiska, kierują firmami, wykładają na uczelniach, a zatem są u siebie elitą. To może Polsce pomóc na nowo "odkrywać" Afrykę - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "Ekonomia, Kapitał, Gospodarka" na antenie Radia TOK FM. 

Więcej

Europa zaczęła się integrować, bo nie chciała wojen i postanowiła stworzyć jednolity rynek wewnętrzny, oparty na swobodzie przepływu towarów, osób, usług i kapitału. Ostatnie dwie dekady poświęciła łączeniu swej zachodniej i wschodniej części, aby znowu oddychać "dwoma płucami". Klucz do przyszłości Starego Kontynentu to odpowiedź na pytanie, jaki jest teraz długofalowy cel Unii Europejskiej i dlaczego wciąż lepiej być razem - pisze dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM i partner w ośrodku THINKTANK, w specjalnym raporcie po projekcie "RE-WIZJE", wydanym przez THINKTANK w marcu 2015 roku.

Więcej

Polska gospodarka potrafi skutecznie modyfikować kierunki eksportu, czego dowodzi niedawne "przestawienie się" z rynku wschodniego m.in. na rynki azjatyckie. Musimy działać aktywnie, szukać nowych rozwiązań. Zaczął to dostrzegać i rozumieć także polski rząd, który coraz śmielej wspiera eksporterów oraz inicjuje kolejne programy. W tym względzie uczymy się patrzeć szerzej i odważniej - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "EKG" na antenie Radia TOK FM. W dyskusji uczestniczyli także dr Jakub Borowski (Szkoła Główna Handlowa, członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów) i Zbigniew Żurek (Wiceprezes Business Centre Club).

Więcej

Stanami Zjednoczonymi jest coraz trudniej rządzić. Poziom polaryzacji jest niesłychany. Politolodzy mówią wręcz o gniciu demokracji amerykańskiej, "latynizacji" polityki oraz jej oligarchizacji poprzez wpływ pieniędzy na wyniki wyborów. Wszystko to może dodatkowo osłabić globalną pozycję USA. Zagrożenie jest tym większe, że dwie główne partie w Kongresie w zasadzie już nie rozmawiają ze sobą. W przeszłości walka była również twarda, ale w kluczowych sprawach można było znaleźć kompromis. Dzisiaj natomiast walka zaczyna przenosić się nawet na politykę zagraniczną - stwierdził dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, w rozmowie z portalem Onet.pl.

Więcej

Wzrost znaczenia regionalizmu będzie odbywał się kosztem wielostronnej współpracy globalnej. Nie należy dziwić się Chinom, że zamiast dokapitalizować Bank Światowy, założyły Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Należy dziwić się Zachodowi, że tak łatwo dopuścił do rozbicia transatlantyckiej jedności wobec takiego problemu. Europa i Stany Zjednoczone patrzą jednak inaczej na relacje z Chinami i Azją, co uniemożliwia wypracowanie wspólnego stanowiska. Z punktu widzenia UE Azja to głównie gospodarka, natomiast USA postrzegają tę część świata również przez pryzmat bezpieczeństwa - powiedział dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, w audycji "Połączenie" na antenie Radia TOK FM.

Więcej

PARTNERZY