Z perspektywy Europy, największym problemem związanym z kryzysem migracyjnym nie jest liczba imigrantów. Owszem, Unia Europejska nie była przygotowana na taką skalę zjawiska, ale znacznie trudniejsze i bardziej niebezpieczne jest to, że ci ludzie płyną do nas nielegalnie oraz w niekontrolowany sposób. Państwa UE nie wiedzą właściwie nic na temat tych osób, dlatego tym trudniej im przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom. Mamy do czynienia ze sytuacją, która powinna skłaniać wszystkie kraje Unii do solidarnej postawy i podjęcia jak najszybszych, skutecznych działań - stwierdziła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w wypowiedzi dla "Panoramy" TVP.

Więcej

W dobie kryzysu migracyjnego widać, że UE nie wypracowała spójnej koncepcji radzenia sobie z tego typu problemami. Jest to zaskakujące, bo można było przewidzieć coraz większy napływ imigrantów do Europy. Niemniej, dziś niezbędne staje się szybkie przedstawienie strategicznego stanowiska Unii. Z jednej strony trzeba kontrolować migracje, czyli uszczelnić granice zewnętrzne przy jednoczesnym ułatwieniu legalnego wjazdu do Europy. Z drugiej strony, najsilniejsze kraje UE powinny bardziej zaangażować się dyplomatycznie na rzecz rozwiązania konfliktów na Bliskim Wschodzie - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "Świat w powiększeniu" na antenie Polskiego Radia 24.

Więcej

Kryzys migracyjny stawia przed europejskimi państwami wiele wyzwań, ale można dostrzec także pozytywne skutki obecnej sytuacji. Zaczyna się mówić o wspólnym podejściu krajów UE do problemu. Jest to konieczne, ponieważ Unia nie posiada wspólnej polityki migracyjnej, a sprawa imigrantów dotyczy nie tylko Grecji czy Węgier, ale też m.in. Polski. Wypracowaniu solidarnej postawy i wyrównywaniu dysproporcji pomiędzy państwami służy m.in. system kwot uchodźczych. Wymusza on określone rozwiązania, a zatem jest niedoskonały, lecz spełnia swoje zadanie, bo przyczynia się do uwspólnotowienia problemu - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, na antenie Polsat News 2.

Więcej

Decyzja Niemiec i Austrii o tymczasowym przywróceniu kontroli na granicach służy zademonstrowaniu powagi sytuacji związanej z niekontrolowaną migracją do części państw UE. Berlin i Wiedeń wywierają w ten sposób presję na kraje, które mają odmienną wizję rozwiązania kryzysu migracyjnego. Ostatecznie doprowadzi to zapewne do jakiegoś kompromisu wewnątrz Unii, lecz należy pamiętać, że ważne jest poczucie równowagi w Europie. Dotyczy ono zobowiązań, które biorą na siebie poszczególne państwa oraz poszanowania narodowych interesów - powiedział Janusz Reiter, Przewodniczący Rady Fundacji CSM, w audycji "Co się stało?" na antenie Radia TOK FM.

Więcej

W celu rozwiązania kryzysu migracyjnego, należy podjąć dwutorowe działania na poziomie Unii Europejskiej. Z jednej strony, niezbędne jest wypracowanie instrumentów pozwalających wzmocnić kontrolę granicy zewnętrznej UE i skuteczniej zapobiegać niekontrolowanemu napływowi imigrantów. Z drugiej strony, trzeba usprawnić i znacznie przyspieszyć procedury, które zwiększą możliwość legalnego wjazdu do Europy. Chodzi o znalezienie równowagi pomiędzy zapewnieniem bezpieczeństwa i większą otwartością na ludzi rzeczywiście potrzebujących wsparcia - stwierdziła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w wypowiedzi dla "Wiadomości" TVP1.

Więcej

W ciągu tych kilkunastu lat od 11 września 2001 r. nasz świat się radykalnie zmienił. Zadowolony z siebie, otwarty, przekonany o swojej potędze Zachód stał się obleganym bastionem, cywilizacją walki i strachu. Wojna z terroryzmem sprawiła, że nie wiemy dokładnie, gdzie jest wróg i na wszelki wypadek widzimy go w każdym obcym. Ameryka i Europa weszły "złą nogą" w XXI wiek i powinny zrobić wszystko, aby przywrócić na świecie stabilność. Nie będzie to łatwe, ponieważ nigdy wcześniej tak różni ludzie nie byli siebie tak blisko, będąc mentalnie tak daleko – powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM dla telewizyjnych "Wiadomości", komentując 14. rocznicę zamachów w USA.

Więcej

PARTNERZY