Pomysł specjalnego rządu państw strefy euro, zgłoszony przez prezydenta Francji Francoisa Hollande'a, jest niefortunny zarówno z punktu widzenia Polski, jak też całej Unii Europejskiej. Stanowi on próbę odpowiedzi na aktualne wyzwania ekonomiczne i polityczne, ale w praktyce oznacza krok wstecz w procesie integracji i zaburza jego logikę. Prowadzi to do umocnienia pozycji kilku najsilniejszych krajów kosztem pozostałych członków UE. Z perspektywy Paryża chodzi przede wszystkim o zrównoważenie dominującej roli Niemiec w Europie - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "Post Factum" na antenie Radia TOK FM.

Więcej

Powinniśmy zadać sobie dziś pytania strategiczne, bo do pewnego momentu Europa taki strategiczny cel zawsze miała. Niegdyś było to uniknięcie wojny, potem idea integracji, a dziś cel musi być ustanowiony z perspektywy globalnej. Europa nie powinna się skupiać na sobie, tylko spojrzeć na siebie z punktu widzenia takich podmiotów, jak Chiny, Indie, Brazylia oraz inne rozwijające się rynki. Trzeba zastanowić się nad tym, co nam się opłaca, a opłaca się być razem i potwierdzi to każdy przyjezdny z innego kontynentu. Tylko skonsolidowana Europa może być liczącym się światowym graczem - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "Goście Passenta" na antenie Radia TOK FM. 

Więcej

O ile wejście Grecji do Wspólnot Europejskich nie zaburzyło ładu, jaki w nich obowiązywał, o tyle akcesja tego państwa do strefy euro była już nadużyciem, ponieważ całkowicie rozregulowała panującą tam sytuację. Gdyby to była kwestia wyłącznie fiskalno-monetarna, nie byłoby uzasadnienia dla utrzymywania Grecji w Eurozonie. To nie jest jednak tylko projekt gospodarczy, gdyż stoi za nim również wola polityczna. Świadczy o tym właśnie przyjęcie Grecji do strefy euro wbrew zasadom ekonomii. Jak się już przekonaliśmy, to nie mogło się udać, bo liczb nie da się oszukać - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "Polska i świat" na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Więcej

Europa jest w szoku i może nie mieć scenariusza rozwoju wydarzeń po przegranym referendum w Grecji. Rząd tego kraju manipuluje emocjami ludzi, o czym świadczyły chociażby wypowiedzi premiera Aleksisa Tsiprasa przed głosowaniem oraz odpowiedź "nie" umieszczona jako pierwsza na karcie wyborczej. A jednocześnie Grecja doskonale wie, że jej wyjście z Eurolandu byłoby dziś Europie bardzo nie na rękę, ponieważ podważyłoby to także obowiązujący ład polityczny - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w rozmowie na antenie Polsat News 2. W programie wziął też udział prof. Edward Haliżak, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Więcej

W przypadku Grecji kluczową kwestią nie jest charakter pomocy z zewnątrz, ale wewnętrzne reformy, które pozwolą wdrożyć skuteczne rozwiązania gospodarcze i społeczne. Pytanie, czy uda się je osiagnąć, bowiem trudno przewidzieć kolejne decyzje SYRIZY. Jej sukces polega głównie na tym, że Grecy nie akceptują europejskiego modelu polityczno-ekonomicznego uosabianego przez Niemcy i chcieliby go oddolnie przebudować. Jest to jednocześnie sygnał dla całego kontynentu, ponieważ sytuacja w Grecji wskazuje na potrzebę zmian w funkcjonowaniu zachodniego kapitalizmu - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, podczas audycji "Przegląd wydarzeń tygodnia" na antenie TVP Info.

Więcej

Referendum było testem na to, czy dzisiejsza Europa, zdominowana przez liberalny kapitalizm i Niemcy, podoba się Grekom. Wynik głosowania pokazał, iż większość obywateli nie zgadza się z tą wizją oraz wspiera twarde stanowisko władz wobec zagranicznych wierzycieli w kwestii długu i reform. Rząd SYRIZY nie podziela stanowiska UE i międzynarodowych instytucji finansowych, ponieważ uważa, że wyjście z kryzysu może odbywać się na zasadach bardziej socjalistycznych, czy wręcz komunistycznych. Negocjacje w kwestii planu reform to negocjacje dotyczące dwóch wizji świata - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "Świat w powiększeniu" w Polskim Radiu 24.

Więcej

PARTNERZY