Polska, podobnie jak pozostałe kraje Unii Europejskiej, podlega stałemu monitoringowi m.in. pod względem warunków prowadzenia biznesu oraz pracy administracji publicznej. W ostatnich latach najczęściej powtarzającym się postulatem wobec naszego kraju było uproszczenie skomplikowanych procedur biurokratycznych w celu uwolnienia potencjału gospodarczego. Udaje nam się coraz skuteczniej wypełniać te zalecenia, o czym świadczy m.in. awans Polski na 25. miejsce na świecie w rankingu "Doing Business". Jest to najwyższa pozycja w historii - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "EKG" na antenie Radia TOK FM.

Więcej

Od rządu Prawa i Sprawiedliwości można oczekiwać pewnej zmiany akcentów w polityce zagranicznej Polski. Warszawa prawdopodobnie będzie starała się być bardziej aktywna w regionie Europy Środkowej i zacieśniać współpracę z sąsiednimi państwami - krajami Grupy Wyszehradzkiej, bałtyckimi i nordyckimi w celu wzmocnienia swej pozycji na forum Unii Europejskiej, a także w stosunkach z Rosją. Priorytetowymi zagadnieniami poruszanymi przez Polskę w kontaktach z przywódcami państw regionu będą kwestie bezpieczeństwa oraz pożądany model relacji UE z Moskwą - oceniła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, cytowana na łamach litewskiego portalu "Verslo žinios" (vz.lt).

Więcej

Jednym z problemów polskich firm na zagranicznych rynkach jest to, że nasze przedsiębiorstwa próbują działać w sposób intuicyjny. Tymczasem w celu unikania ryzyka potrzeba przede wszystkim wiedzy - solidnego rozpoznania sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej, a także uwarunkowań kulturowych w państwie interesującym daną firmę. Kluczowym elementem sukcesu jest również sytuacja w Polsce, ponieważ trudno będzie robić dobre interesy za granicą, jeśli nie będzie temu sprzyjał klimat w kraju - stwierdziła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, podczas debaty "Eksport bez ograniczeń - jak utrzymać tempo wzrostu" w ramach Klubu Eksportera dziennika "Rzeczpospolita".

Więcej

Partie polityczne w Polsce nie posługiwały się antyunijną retoryką podczas kampanii wyborczej, ale trzeba pamiętać, że zagadnienia związane z UE znajdowały się w tym roku na dalszym planie. Główną rolę odgrywały kwestie wewnętrzne. Jeżeli chodzi o UE, w Polsce podkreśla się znaczenie pomocy z unijnych funduszy, chociaż nie powinny one być celem samym w sobie, lecz środkiem do jego osiągnięcia. Częściej należałoby stawiać pytanie, co chcemy wnieść do Europy i w jaki sposób ją współtworzyć - stwierdziła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, cytowana w artykule "Wybory pod znakiem tęsknoty za bezpieczeństwem" ("Wahlkampf mit der Sehnsucht der Sicherheit") na łamach "Wiener Zeitung".

Więcej

Debatę Ewy Kopacz i Beaty Szydło należy ocenić jako wyrównaną, ale jej poziom merytoryczny pozostawiał wiele do życzenia. Zabrakło pogłębionej wizji Polski w perspektywie najbliższych lat, dyskusji o strategicznych kierunkach rozwoju kraju. Debatowano na temat bieżących zagadnień, zamiast skupić się na kluczowych kwestiach. Od liderek wiodących ugrupowań należałoby oczekiwać: wyjaśnienia własnej roli w polityce, programu reprezentowanych partii, a także pomysłu na rozwój Polski i jej aktywność na arenie międzynarodowej. Nie usłyszeliśmy, jakim krajem ma być Polska w Europie i na świecie - oceniła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "Pierwsze śniadanie" na antenie Radia TOK FM.

Więcej

Osoby uciekające z Syrii i Iraku kierują się głównie w kierunku Turcji, lecz rządowi w Ankarze nie zależy, by migranci pozostawali w tym kraju na dłużej. Przeciwnie - Turcja przymyka oko na szczelność swoich granic, umożliwiając uchodźcom przedostawanie się z jej terytorium do innych państw. Dotyczy to zwłaszcza granicy turecko-greckiej, przez którą migranci przechodzą do UE. Takie działania Ankary nie mogą podobać się krajom najmocniej dotkniętym skutkami napływu uchodźców, m.in. Niemcom. Rozwiązaniu tego problemu służy pierwsza od blisko trzech lat wizyta kanclerz Angeli Merkel w Turcji - stwierdziła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w wypowiedzi dla "Wiadomości" TVP1.

Więcej

PARTNERZY