Po zmianie władzy w Polsce, różnice na starcie nowego etapu w relacjach polsko-niemieckich są spore. Należy pamiętać, że pogorszenie tych stosunków byłoby szkodliwe dla obu stron, a także dla calej Europy. Jeżeli chodzi o kwestie związane z przyjęciem uchodźców, Niemcy nie mogą oczekiwać od Warszawy solidarności z polityką, którą uważamy za błędną. Berlin może jednak oczekiwać naszej pomocy w poszukiwaniu rozwiązania tego problemu, głównie poprzez stworzenie sprawnego systemu kontroli granic zewnętrznych Unii Europejskiej - stwierdził Janusz Reiter, Przewodniczący Rady Fundacji CSM, cytowany w artykule "Berliński debiut Waszczykowskiego" na łamach "Rzeczpospolitej".

Więcej

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej należy oceniać pozytywnie, ponieważ przyniosło nam wiele korzyści - m.in. nastąpił szybszy rozwój gospodarczy, wzrósł standard życia obywateli, zmodernizowano infrastrukturę, Polacy otrzymali możliwość swobodnego podróżowania do krajów strefy Schengen. W tym kontekście usunięcie flag UE z konferencji prasowych polskiego rządu jest gestem niepotrzebnym. Dystansowanie się od unijnej symboliki nie współgra także z nastrojami społeczeństwa, ponieważ większość Polaków wciąż popiera członkostwo naszego kraju w UE - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "EKG" na antenie Radia TOK FM.

Więcej

W dobie kryzysów w dziedzinie bezpieczeństwa musimy zadać sobie w Europie pytanie, czy chcemy utrzymania strefy Schengen. Jeżeli tak, to niezbędne jest uszczelnienie granicy zewnętrznej Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie bardziej szczegółowych kontroli, połączone z aktywnymi działaniami dyplomatycznymi na rzecz uregulowania konfliktów na Bliskim Wschodzie. Należy też dążyć do wypracowania skutecznych mechanizmów reagowania na forum UE w sytuacjach zagrożeń. Obecnie te działania zyskują na efektywności dzięki coraz silniejszemu przywództwu politycznemu czołowych państw Unii - stwierdziła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, na antenie Polsat News 2.

Więcej

W XX w. nadrzędnymi celami Europy były zapewnienie pokoju na Starym Kontynencie oraz jego zjednoczenie. W XXI w. takim celem jest nadanie UE nowego charakteru, by utrzymać ważną rolę w świecie i skutecznie odpowiadać na wyzwania z dziedziny bezpieczeństwa. Ma to priorytetowe znaczenie, co widzimy szczególnie wyraźnie pod wpływem aktów terroru w Paryżu oraz kryzysu migracyjnego. W tym kontekście obserwujemy, że sposobem na bardziej efektywne funkcjonowanie Unii może być silne przywództwo polityczne kluczowych państw, głównie Niemiec i Francji - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "Świat w powiększeniu" na antenie Polskiego Radia 24.

Więcej

Akcesja do UE oznacza zgodę na przestrzeganie zasad rządzących tą organizacją. Jedną z nich jest solidarność, czyli reagowanie wszystkich członków na wyzwania stojące tylko przed niektórymi z nich. Unia Europejska to także "my", a nie tylko "oni". Najgorszym krokiem dla Polski będzie głośne wyrażanie braku zainteresowania współpracą w ramach Unii w kwestiach, które uznajemy za niewygodne lub nas nie dotyczące. Taka postawa wywołuje niechęć innych państw członkowskich do ustępstw w sprawach, które nas żywo obchodzą, a dla nich są mniej ważne, albo w których mają odmienny punkt widzenia - oceniła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w rozmowie z portalem Onet.pl.

Więcej

W środowisku polityków Prawa i Sprawiedliwości trwa obecnie dyskusja, co jest ważniejsze - wzmacnianie partnerstwa z Litwą w obliczu wspólnego zagrożenia ze strony Rosji, czy uznanie, że istotniejsza jest kwestia polskiej mniejszości i z tego powodu nie należy dążyć do ocieplenia stosunków z Wilnem. Naszym krajom z pewnością nie są potrzebne żadne konflikty, ponieważ incydenty zostaną szybko naglośnione w mediach i wykorzystane na użytek polityczny. Polska i Litwa powinny rozwijać mądrą współpracę opartą na właściwych priorytetach - m.in. dotyczących sfery bezpieczeństwa, w tym energetycznego - stwierdził Eugeniusz Smolar, ekspert CSM, w rozmowie z litewskim portalem Delfi.lt.

Więcej

PARTNERZY