Europa musi znaleźć odpowiedź na działania Rosji i kryzys migracyjny, wciąż odczuwamy też skutki kryzysu strefy euro. Wyzwania narastają, lecz w UE nie ma wystarczajacej świadomości zagrożeń. Unia funkcjonuje dobrze w czasach pokoju, natomiast nie jest przygotowana do podejmowania strategicznych decyzji w okresie napięć. Posunięcia UE mają charakter taktyczny, doraźny. Europa pilnie potrzebuje zmiany sposobu myślenia - tym bardziej, że skuteczne działania można podjąć w ramach istniejących rozwiązań traktatowych i założeń budżetowych. Potrzeba tylko woli politycznej - oceniła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "Świat w powiększeniu" na antenie Polskiego Radia 24.

Więcej

Przyjęcie euro przez większość krajów UE nie doprowadziło do powstania wspólnej polityki fiskalnej, natomiast wspólna waluta od początku funkcjonowała na obszarach dosyć zróżnicowanych gospodarczo. Skutkiem tych decyzji był m.in. kryzys strefy euro, którego najbardziej widocznym przejawem stała się sytuacja w Grecji. Projekt unii bankowej stanowi odpowiedź na te wydarzenia, ale jest to także kolejny krok w kierunku pogłębienia integracji europejskiej. UE przejmuje działania związane z kreowaniem polityki monetarnej oraz fiskalnej, zarezerwowane do tej pory dla państw członkowskich - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, na antenie Polskiego Radia 24.

Więcej

Otwarcie się Niemiec na napływ uchodźców było najbardziej ryzykowną decyzją podjętą, jak dotąd, przez Angelę Merkel na stanowisku kanclerza. Jeżeli to posunięcie okaże się błędem, będzie trudno go skorygować. Niemniej, sytuacja dotycząca uchodźców nie jest przedmiotem sporu na niemieckiej scenie politycznej, dlatego trudno oczekiwać, że decyzja Merkel zaważy na wyniku następnych wyborów. Stanowisku władz nie sprzeciwia się także niemieckie społeczeństwo, którego większość solidaryzuje się z imigrantami. Wyzwanie dla rządu stanowi jednak utrzymanie tych nastrojów w dłuższej perspektywie - ocenił Janusz Reiter, Przewodniczący Rady Fundacji CSM, w rozmowie z portalem Onet.pl.

Więcej

Polityka zagraniczna Polski prowadzona przez nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie najpewniej umiarkowana, lecz w kilku obszarach można spodziewać się zmiany rozłożenia akcentów. Należy oczekiwać, że PiS poświęci więcej uwagi regionowi Europy Środkowej jako strategicznemu kierunkowi aktywności dyplomatycznej Warszawy. W tym kontekście dwiema najważniejszymi strukturami powinny być Grupa Wyszehradzka oraz Trójkąt Weimarski. Ponadto, nowy rząd podejmie bardziej aktywne działania na rzecz kształtowania priorytetów polityki UE m.in. wobec Ukrainy - stwierdziła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "Państwo to my" na antenie Polsat News.

Więcej

Budowanie murów na granicach państw UE nie doprowadzi do rozwiązania kryzysu migracyjnego. Jeżeli Europa pragnie skuteczniej odpowiadać na tego typu wyzwania, powinna podjąć działania na trzech płaszczyznach jednocześnie. Po pierwsze, należy uszczelnić granice zewnętrzne Unii, by móc w większym stopniu kontrolować napływ migrantów. Po drugie, trzeba zintensyfikować wysiłki dyplomatyczne UE w celu ustabilizowania sytuacji w krajach dotkniętych konfliktami. Po trzecie - niezbędne jest wprowadzenie bardziej spójnych i przejrzystych uregulowań dotyczących europejskiej polityki migracyjnej - stwierdziła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "Polska i świat" na antenie radiowej Jedynki.

Więcej

Do niedawna nikt w Europie nie był w stanie przewidzieć, że Stary Kontynent zostanie dotknięty tak poważnym kryzysem migracyjnym. Do pewnego stopnia można było oczekiwać zwiększonego napływu imigrantów, lecz nie sytuacji, w której państwa obawiają się o swoje bezpieczeństwo i wewnętrzną stabilność. Zawarta w traktacie lizbońskim klauzula solidarności zakłada udzielenie zagrożonemu krajowi wszelkich dostępnych środków, w tym wojskowych, ale tego zapisu z pewnością nie wprowadzono w kontekście migracji. Powołanie się na tę klauzulę np. przez Słowenię byłoby precedensem - oceniła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w wypowiedzi dla "Panoramy" TVP.

Więcej

PARTNERZY